Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL PSV*[2022]
Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

V druhej polovici 20. storočia sa dostávali do výroby delené betónové prefabrikáty, ktoré sa používali na zhotovovanie mostov a aj strešných väzníkov veľkých rozpätí. Delené prefabrikáty boli dodatočne predpäté a následne injektované. V ostatných rokoch došlo k niekoľkým haváriám týchto typov mostov, ako aj strešných väzníkov typu SPP. Niekoľko zlyhaní takýchto konštrukcií spôsobila korózia oceľových predpínacích výstuží. Cieľom odborných aktivít SKSI je upozorniť na riziká možných ďalších zlyhaní a odporúčať preventívne stavebno-technické prieskumy hál zo strešných väzníkov typu SPP.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 29 min
Označenie modulu: PSV*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Riziko zlyhania nosných konštrukcií z dodatočne predpätých delených prefabrikátov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Stavebno – technický prieskum hál zo strešných väzníkov typu SPP

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  14 min

Praktické skúseností s overovania spoľahlivosti strešných väzníkov typu SPP

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  51 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Riziko zlyhania nosných konštrukcií z dodatočne predpätých delených prefabrikátov
prednášateľ, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Predpäté strešné priehradové väzníky typu SPP
prednášateľ, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Stavebno – technický prieskum hál zo strešných väzníkov typu SPP
prednášateľ, Ing. Vladimír Priechodský, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Praktické skúseností s overovania spoľahlivosti strešných väzníkov typu SPP
prednášateľ, Ing. Miloš Král, STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.