Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL HOP*[2021]
Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

Inžinier poskytuje služby za odmenu (honorár) pričom poskytovanie služieb bezodpladne môže inžinier iba so súhlasom komory, alebo ak ide o práce malého rozsahu pre zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti alebo charitatívne zariadenia. Stavebný inžinier by mal okrem iného oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy aj spôsob výpočtu odmeny.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 6 min
Označenie modulu: HOP*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Úvod do problematiky

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

Ceny projektov: honorár projekčnej a inžinierskej činnosti

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  55 min

Tvorba predpokladanej hodnoty zákazky

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  40 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Juraj Nagy, PhD., Ústav stavebnej ekonomiky

Autori a spoluautori tém

Úvod do problematiky
prednášateľ, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Ceny projektov: honorár projekčnej a inžinierskej činnosti
prednášateľ, Ing. Juraj Nagy, PhD., Ústav stavebnej ekonomiky
Tvorba predpokladanej hodnoty zákazky
prednášateľ, Ing. Marek Ďubek, PhD., Ústav stavebnej ekonomiky

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.