Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BIM*[24-01]
Projektovanie metodikou BIM: ukážka princípov spolupráce na projekte stavby projektovanej metodikou BIM

Počas tohto seminára sa dozviete ako prebieha spracovanie BIM modelu architektonicko-stavebných konštrukcií, ako prebieha príprava podkladov pre prácu statika a profesií TZB a ako exportovať BIM model ASR. Ďalej ukážeme prácu statika, import podkladov ASR a prebratie nosných konštrukcií. Súčasťou prednášok je aj tvorba analytického modelu (vytvorenie analytických prvkov, zaťaženie a okrajové podmienky) a ukážky práce s vystužovaním ŽB konštrukcií a spojovacími prvkami krovu. Predvedieme export modelov statiky - Tvar, Výstuž, Analytický model a poslanie BIM modelu statiky architektovi. Práca projektanta TZB a import podkladového BIM modelu ARC. Ukážeme práce tvorby TZB prvkov v BIM modely profesie a export TZB BIM modelu a poslanie architektovi. Import modelov STC a TZB do ASR. Zmena v BIM modely ASR a export profesiám. Dozviete sa postupy prác pri zmene v statickom BIM modely a pri zmene v BIM modely profesií TZB. Koordinácia a kontrola všetkých BIM modelov na strane architekta. Export BIM modelov do IFC formátu. Ukážeme príklady ako otvárať a prezerať IFC modely zadarmo, ako importovať IFC do CDE (Dalux) a ukážka podkladov pre investora, alebo pre stavebný dozor.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 22 min
Označenie modulu: BIM*[24-01]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Práce na strane architekta

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  2 h 21 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 1 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Práce na strane architekta
prednášateľ, Ing. Alfréd Takáč, 3A3, s.r.o.
prednášateľ, Ing. Kamil Laco, PhD., ConIS, s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.