Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ST*[22-02]
Statika stavieb v zložitých základových pomeroch

Cieľom seminára je informovať účastníkov o platných normách na prieskum horninového prostredia a pripravované zmeny v Eurokóde 7 ako aj praktická aplikácia požiadaviek na prieskum v závislosti od geotechnickej kategórie. Ďalej sa dozviete niečo o vplyvoch zosuvov na jednoduché (nenáročné) stavby, metodika prieskumu zosuvných svahov za účelom získania a použitia relevantných vstupných dát pre sanáciu územia a návrh založenia objektov spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe. Na záver sa dozviete niečo o využití údajov poskytovaných webovými aplikáciami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 54 min
Označenie modulu: ST*[22-02]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Požiadavky na geotechnický prieskum podľa aktuálnych noriem a pripravovaných eurokódov druhej generácie

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  33 min

Prieskum stavenísk v zosuvnom území

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

Orientačné posúdenie základových pomerov stavenísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

Diskusia

Počet kapitol: 10 Časová dotácia:  40 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborná garantka, prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., vedúca Katedry geotechniky SvF STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Požiadavky na geotechnický prieskum podľa aktuálnych noriem a pripravovaných eurokódov druhej generácie
prednášateľka, prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Prieskum stavenísk v zosuvnom území
prednášateľ, prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Orientačné posúdenie základových pomerov stavenísk
prednášateľ, RNDr. Martin Šujan, EQUIS spol. s r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.