Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ELE*[2021]
STAVBY A ELEKTROMOBILITA

Odborný seminár prináša najnovšie informácie o elektromobilite, parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 25 min
Označenie modulu: ELE*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

INFRAŠTRUKTÚRA PRE NABÍJANIE ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL – ÚVOD A NABÍJANIE V DOPRAVE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  54 min

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY ELEKTROMOBILITY V BUDOVÁCH S PARKOVACÍMI MIESTAMI S INFRAŠTRUKTÚROU PRE ELEKTROMOBILY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY ELEKTROMOBILITY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 50 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  14 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Vladimír Vránsky, predseda krajskej odbornej sekcie EZS - Elektrotechnické zariadenia stavieb

Autori a spoluautori tém

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY ELEKTROMOBILITY V BUDOVÁCH S PARKOVACÍMI MIESTAMI S INFRAŠTRUKTÚROU PRE ELEKTROMOBILY
prednášateľ, Ing. František Gilian, generálny sekretár Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR
INFRAŠTRUKTÚRA PRE NABÍJANIE ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL – ÚVOD A NABÍJANIE V DOPRAVE
prednášateľ, Ing. Vladimír Kukučka, člen prezídia SEZ-KES
BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY ELEKTROMOBILITY
prednášateľ, Ing. Alexander Klačman, servisný technik pre nabíjacie stanice v spoločnosti ABB s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.