Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SVT*[2024]
Svetelná technika - denné osvetlenie

Tento jedinenčý seminár vám v krátkych prezentáciách priblíži aktuálny stav problematiky denného osvetlenia v budovách. V rámci jenotlivých prednášok sa dozviete niečo o hygienických požiadavkách na tepelnú a svetelnú pohodu vrátane nevizuálnych účinkov svetla na človeka vo vnútornom prostredí. Povieme si niečo o histórii a súčasnosti hodnotenia denného svetla v budovách, o certifikačných systémoch udržateľných budov, problematike napríklad kuchýň z pohľadu denného osvetlenia. Postupne prejdeme k legislatíve a základnému rámcu technickej normalizácie a porovnáme svetlo v norme a svetlo v dome. V posledných dvoch častiach sa dozviete viac o revízii STN 73 0580 hovoriacich o dennom osvetlení budov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 4 h 36 min
Označenie modulu: SVT*[2024]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Hygienické požiadavky na tepelnú a svetelnú pohodu v životnom prostredí

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  20 min

Nevizuálne účinky svetla na človeka vo vnútornom prostredí budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  26 min

História a súčasnosť hodnotenia denného svetla v budovách

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  45 min

Denné osvetlenie a zraková pohoda v certifikačných systémoch udržateľných budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  33 min

Problematika kuchýň z pohľadu denného osvetlenia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Základný rámec technickej normalizácie

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  24 min

Svetlo v norme, svetlo v dome

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

Príspevok k revízii STN 73 0580-1 denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  43 min

Príspevok k revízii STN 73 0580-2 denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  26 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
odborný garant, Ing. Jozef Páleš, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Hygienické požiadavky na tepelnú a svetelnú pohodu v životnom prostredí
prednášateľ, Ing. Štefan Rakovský, CSc.
Nevizuálne účinky svetla na človeka vo vnútornom prostredí budov
prednášateľ, Ing. Peter Hanuliak, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
História a súčasnosť hodnotenia denného svetla v budovách
prednášateľ, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Denné osvetlenie a zraková pohoda v certifikačných systémoch udržateľných budov
prednášateľ, Ing. Milan Janák, PhD., Simulácie Budov, s.r.o., Bratislava
Problematika kuchýň z pohľadu denného osvetlenia
prednášateľ, Ing. arch. Martin Záhorský, ARCHIZA, spol. s r.o., Slovenský Grob
Základný rámec technickej normalizácie
prednášateľ, Ing. Jozef Valach, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Svetlo v norme, svetlo v dome
prednášateľ, Mgr. art. Miroslav Vrana, šujan_stassel, s.r.o., Bratislava
Príspevok k revízii STN 73 0580-1 denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
prednášateľ, doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Príspevok k revízii STN 73 0580-2 denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
prednášateľ, doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.