Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL TP*[2021]
Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

Tento seminár oboznámi účastníka s požiadavkami na pripájanie zariadení na výrobu elektriny k prenosovej sústave, ako aj s požiadavkami na pripájanie odberateľov elektriny a distribučných sústav do prenosovej sústavy. Nájdete tu informácie k oznámeniam o prevádzke na účely pripojenia výrobného zariadenia a oznámenia na účely pripojenia odberateľa. V neposlednom rade sa dozviete niečo k overeniu zhody.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 51 min
Označenie modulu: TP*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 3 min

Technické podmienky prístupu a pripojenia odberateľa

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Richard Gáborík, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny
prednášateľ, Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
Technické podmienky prístupu a pripojenia odberateľa
prednášateľ, Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.