Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL UDR*[2021]
Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

Medzinárodne uznávané certifikačné systémy udržateľnosti (BREEAM a LEED) hodnotia stavby podľa jednotlivých oblastí ovplyňujúcich udržateľnosť. Každá oblasť hodnotenia (Issue) má svoju váhu a požiadavky, ktoré treba splniť na získanie kreditov resp. bodov. Výber materiálov v stavebníctve môže byť ovplyvňovaný rôznymi kritériami. Najčastejším a stále najdôležitejším kritériom býva cena v pomere k výkonu. Toto kritérium je pochopiteľné a stále akceptované. No z pohľadu udržateľnosti výstavby a s narastajúcim tlakom na redukciu uhlíkovej stopy či produkciu odpadov je dôležité brať do úvahy aj kritériá ako produkcia CO2, možnosti recyklácie či opätovného použitia. Na tomto seminári si povieme viac, ako sa posudzujú stavebné výrobky, ako sa tvoria EPD certifikáty a ako tieto informácie môžu využívať projektanti vo svojich projektoch.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 18 min
Označenie modulu: UDR*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

KRITÉRIÁ HODNOTENIA UDRŽATEĽNOSTI PODĽA MEDZINÁRODNÝCH CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOV (BREEAM A LEED)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

CERTIFIKAČNÉ NÁSTROJE PRE POSUDZOVANIE UDRŽATEĽNOSTI STAVIEB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  26 min

TEPELNÉ IZOLÁCIE A ICH VPLYV NA TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ STAVIEB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  40 min

POUŽITÉ MATERIÁLY – KALKULÁCIE CO2, EPD CERTIFIKÁTY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  33 min

KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA A KONCEPT MULTI COMFORT Z POHĽADU UDRŽATEĽNOSTI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

CASE STUDY – VYBRANÁ STAVBA POSUDZOVANÁ Z POHĽADU CERTIFIKÁCIE MULTI COMFORT (TEPELNÁ POHODA A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  38 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  10 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb, SF STU, Bratislava

Autori a spoluautori tém

CERTIFIKAČNÉ NÁSTROJE PRE POSUDZOVANIE UDRŽATEĽNOSTI STAVIEB
prednášateľ, Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain
TEPELNÉ IZOLÁCIE A ICH VPLYV NA TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ STAVIEB
prednášateľ, Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain
CASE STUDY – VYBRANÁ STAVBA POSUDZOVANÁ Z POHĽADU CERTIFIKÁCIE MULTI COMFORT (TEPELNÁ POHODA A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ)
prednášateľ, Michal Chaban, Saint-Gobain
KRITÉRIÁ HODNOTENIA UDRŽATEĽNOSTI PODĽA MEDZINÁRODNÝCH CERTIFIKAČNÝCH SYSTÉMOV (BREEAM A LEED)
prednášateľ, Ing. Ladislav Piršel, PhD., alocons spol. s r.o.
POUŽITÉ MATERIÁLY – KALKULÁCIE CO2, EPD CERTIFIKÁTY
prednášateľ, Miroslav Zliechovec, Saint-Gobain
KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA A KONCEPT MULTI COMFORT Z POHĽADU UDRŽATEĽNOSTI
prednášateľ, Miroslav Zliechovec, Saint-Gobain
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.