Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL UN:PIP*[23]
Univerzálne navrhovanie: princípy tvorby inkluzívneho prostredia

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí a produktov s cieľom, aby ich mohli samostatne používať všetci ľudia. Na rozdiel od pôvodných zaužívaných postupov, v ktorých bol mierkou tzv. priemerný užívateľ, univerzálne navrhovanie sa snaží pri tvorbe a realizácii prostredia zohľadňovať diverzitu užívateľov a ich rôzne fyzické, zmyslové a mentálne danosti. Na seminári sú vysvetlené viaceré súvisiace témy, napr. prečo je bezbariérovo prístupné prostredie dôležité, aké sú požiadavky rôznych skupín užívateľov, vysvetlené budú princípy univerzálneho navrhovania, ako aj implementácia týchto princípov do novej stavebnej legislatívy a kontrolných mechanizmov v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 21 min
Označenie modulu: UN:PIP*[23]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Prístupnosť stavieb v kontexte sociálnej udržateľnosti

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  56 min

Sedem princípov univerzálneho navrhovania a ich aplikácia v praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  57 min

Bezbariérová prístupnosť a užívanie stavieb v novej stavebnej legislatíve

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 19 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  9 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborná garantka, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
odborný garant, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Prístupnosť stavieb v kontexte sociálnej udržateľnosti
prednášateľka, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Sedem princípov univerzálneho navrhovania a ich aplikácia v praxi
prednášateľka, doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Bezbariérová prístupnosť a užívanie stavieb v novej stavebnej legislatíve
prednášateľka, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.