Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Všeobecné informácie: nová legislatíva od 1. 4. 2024

Cieľom tohto programu je pripraviť autorizovaných inžinierov a odborne spôsobilé osoby na zmeny v stavebnej oblasti z dôvodu významných zmien stavebnej legislatívy. V súčasnosti sú najvýznamnejšie zákony tejto oblasti:

 

Časová dotácia: 13 h 17 min
Počet modulov: 4

Prehľad modulov programu

L*[23]*138 L*[23]*201 LEG*[23-09] LEG*[23-03]

L*[23]*138: Aké novinky prinesie zmena zákona č. 138/1992 Zb. pre oprávnené osoby

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

Počet tém: 6Časová dotácia: 3 h 26 min

L*[23]*201: Legislatívne zmeny pri príprave a zhotovovaní stavieb od 1.4.2024

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe prinesie niekoľko zásadných zmien aj pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Počas webinára Vám predstavíme aké sú práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb, aké sú vyhradené činnosti vo výstavbe a zavedenie nových povolaní - autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor. Viete aké sú povinnosti a zodpovednosť stavbyvedúceho a autorizovaného stavbyvedúceho od 1.4.2024? Poznáte povinnosti a zodpovednosť stavebného dozoru a autorizovaného stavebného dozoru od 1.4.2024? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozviete na tomto webinári.

Počet tém: 4Časová dotácia: 2 h 27 min

LEG*[23-09]: Legislatívne zmeny a nové povinnosti pre projektantov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 4Časová dotácia: 3 h 2 min

LEG*[23-03]: Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

Počet tém: 5Časová dotácia: 4 h 22 min

Autori programu

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.