Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL MUR*[2023]
Vybrané problémy pri numerickom a analytickom riešení murovaných konštrukcií

Vzhľadom na charakter murovaných konštrukcií - heterogénne, skladajúce sa z murovacích prvkov a spojiva - je ich interpretácia v MKP programoch náročnejšia. Cieľom prednášok je doplniť informácie k už zrealizovaným prednáškam na túto tému, ako aj ukázať možnosti verifikácie materiálových modelov. Na jednoduchých príkladoch budú prezentované nelineárne prístupy s rôznymi možnosťami okrajových podmienok, ako aj využitie analytického riešenia.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 50 min
Označenie modulu: MUR*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Prístup k nelineárnemu modelovaniu murovaných konštrukcií a schémy na ich overenie

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

Analytické posúdenie murovaných stien v MKP programe AXIS VM

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  17 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  6 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborná garantka, doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Prístup k nelineárnemu modelovaniu murovaných konštrukcií a schémy na ich overenie
prednášateľ, Ing. Kamil Laco, PhD., ConIS, s. r. o.
Analytické posúdenie murovaných stien v MKP programe AXIS VM
prednášateľ, Ing. Marek Michna, Michna&Perháč s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.