Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[22-09]
VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je v rámci tohto seminára diskutovaná z pohľadu možnosti výpočtov nosných prútových oceľových a železobetónových konštrukcií pomocou prezentovaných výpočtových programov GEPARD. Viac informácií nájdete aj na tomto odkaze.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 5 min
Označenie modulu: SŠ*[22-09]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  55 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  10 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

VÝPOČTY PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROGRAMAMI GEPARD
prednášateľ, Ing. Mikuláš Martinček, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.