Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL DMR*[2022]
Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

Cieľom tohto seminára je prezentovať základné informácie o technológii LLS (resp. LiDAR). V prednáškach odznejú informácie k projektu LLS a k projektu ortofotomozaiky SR vrátane informácií k parametrom, dostupnosti a spôsobu poskytovania produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného Geoportálu a webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS. Uvidíte ukážky práce s údajmi prostredníctvom voľne dostupnej open source aplikácie QGIS – napr. vizualizácia terénu podľa DMR, vytvorenie vrstevníc, odmeranie výškového profilu, výpočet kubatúr, sklonu terénu, analýza viditeľnosti, určenie základných geomorfologických tvarov reliéfu, konverzia údajov do CAD formátov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 37 min
Označenie modulu: DMR*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Projekt leteckého laserového skenovania (LLS) a výsledné produkty LLS

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  35 min

Projekt tvorby ortofotomozaiky SR

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  12 min

Poskytovanie produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného geoportálu a aplikácie MAPOVÝ KLIENT ZBGIS®

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  30 min

Práca s produktami ÚGKK SR

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 58 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Projekt leteckého laserového skenovania (LLS) a výsledné produkty LLS
prednášateľka, Ing. Linda Gálová, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
prednášateľ, Mgr. Gabriel Nagy, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Projekt tvorby ortofotomozaiky SR
prednášateľ, Ing. Tomáš Dekan, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
prednášateľka, Ing. Linda Gálová, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Poskytovanie produktov ÚGKK SR prostredníctvom rezortného geoportálu a aplikácie MAPOVÝ KLIENT ZBGIS®
prednášateľ, Ing. Tomáš Dekan, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Práca s produktami ÚGKK SR
prednášateľ, Ing. Tomáš Dekan, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.