Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL PMP*[2021]
Význam preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov v mestskom prostredí

Voda, vzduch a slnečné žiarenie sú základné substancie nevyhnutné pre život na zemi. Prístup k dennému svetlu a priamemu slnečnému žiareniu v budovách je jedným zo základných predpokladov tvorby zdravého vnútorného prostredia. Preslnenie sa vyžaduje na Slovensku v budovách na bývanie a v predškolských zariadeniach. Od decembra 2018 sa v krajinách CEN implementuje nová norma EN 17037 Denné svetlo v budovách. Táto norma prináša nové kritéria a požiadavky aj na hodnotenie preslnenia interiérov v budovách. Príspevok poskytuje pohľad do histórie a najnovšie informácie o požiadavkách na preslnenie v budovách, diskutuje o význame preslnenia, pohľade naň v minulosti a súcasnosti a ocakávaných zmenách v posudzovaní preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 0 min
Označenie modulu: PMP*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.

Počet kapitol: 10 Časová dotácia:  1 h 0 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

spracovateľ témy, doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.