Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[21-10]
ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Odborný seminár je určený autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich projektovaním a realizáciou. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta a experta z oblasti geotechniky a navrhovania zakladania stavieb. Obsahom seminára sú témy ako interakcia stavebných konštrukcií s prírodným prostredím, najčastejšie príčiny porúch základových konštrukcií, nezohľadnenie geologických podmienok pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov výkopov. V rámci prednášky sú prezentované konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich sanácií.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 40 min
Označenie modulu: SŠ*[21-10]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 40 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. , predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb
prednášateľ, prof. Ing. Peter Turček, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
moderátor, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.