Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL FOT*[2024]
Základné princípy a návrh fotovoltickej inštalácie

Na tomto seminári sa dozviete základné princípy návrhu fotovoltického zdroja a spôsobov ako využiť získanú elektrickú energiu zo Slnka. Obsahom prednášok je predbežný návrh fotovoltického zdroja, analýza spotreby a určenie potrebného výkonu vrátane prehľadu právnych predpisov a noriem pre fotovoltické zariadenia. Ďalej sa dozviete o ochrane pred bleskom vo vzťahu k fotovoltickej inštalácii, jej základné princípy a návrhy riešenia. V prednáškach sú rozanalyzované komponenty fotovoltických systémov a ich vzájomné zostavenie do funkčného celku podľa STN a právnych predpisov. Získate základné informácie o jednotlivých komponentoch, ich vzájomnej nadväznosti z pohľadu technického návrhu, bezpečnosti a ochrany života a zdravia. Ďalej sú demonštrované výpočty limitných a smerodajných hodnôt potrebných pre správny návrh a predmetom seminára je aj vypočítaný a navrhnutý jednoduchý fotovoltický systém. Časť prednášky bude venovaná požiarnej ochrane, vyvedeniu výkonu a iným nadväzujúcim činnostiam pri projektovaní. V závere sa venujeme zostaveniu a obsahu projektovej dokumentácie.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 5 h 21 min
Označenie modulu: FOT*[2024]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Základné princípy návrhu fotovoltického zdroja

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  2 h 5 min

Ochrana pred bleskom a prepätím

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Návrh fotovoltického zdroja

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  2 h 9 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  36 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Vladimír Vránsky, člen predstavenstva SKSI a prezident Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES)

Autori a spoluautori tém

Základné princípy návrhu fotovoltického zdroja
prednášateľ, Tibor Hanko, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES)
Ochrana pred bleskom a prepätím
prednášateľ, Tibor Hanko, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES)
Návrh fotovoltického zdroja
prednášateľ, Ing. Daniel Urbanovič, Elektroprojektanti s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.