Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[23-03]
Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb, ako aj zhotoviteľom a investorom. Prednáška je zameraná na hodnotenie agresivity vnútorného prostredia hromadných garážových objektov, primárne a sekundárne opatrenia na zabezpečenie trvanlivosti stropných a základových železobetónových dosiek garáží, ktoré sú súčasťou bytových, administratívnych a obchodných budov. Sú v nej prezentované aktuálne metódy a materiály sekundárnej ochrany: povrchové ochranné systémy, injektovanie a bandážovanie trhlín, ako aj inhibítory korózie výstuže na predĺženie životnosti pojazdných plôch. Zvýraznené budú aj chyby pri navrhovaní a zhotovovaní stropných dosiek na základe skúsenosti zo sanácií týchto konštrukcií.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 24 min
Označenie modulu: SŠ*[23-03]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  57 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  27 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

Železobetónové stropné dosky v garážových objektoch
prednášateľ, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.