Celoživotné vzdelávanie SKSI

Žiadosť o prístup

V prípade, že užívateľ systému chce mať prístup na niektorý vzdelávací modul, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatňuje dva spôsoby prideľovania týchto prístupov. Jeden spôsob je, že komora v zmysle nastavených vnútorných pravidiel udelí prístup automaticky. Druhý spôsob je možnosť požiadať o prístup k modulom vzdelávanania na základe vyplnenej žiadosti. Štruktúra tém každého vzdelávacieho modulu je verejne prístupná, ale ich obsah sa sprístupňuje len jedným z vyššie uvedených spôsobov. Vzhľadom na jasné cielenie a lepší manažment sa komora rozhodla niektoré prístupy na základe žiadosti spoplatniť, pričom sa uplatňujú zvýhodnené poplatky pre členov komory. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že pri vzdelávaní a vytváraní jednotlivých príspevkov ide o duševné vlastníctvo autorov, ako aj spracovateľov, a z tohto dôvodu komora pristúpila k vytváraniu transparentných podmienok na motiváciu a finančné ohodnotenie autorov príspevkov. Meradlom tohto hodnotenia je práve záujem užívateľov systému, ako aj ich spätná väzba. Dúfame, že každý užívateľ si je vedomý tejto zodpovednosti a nebude voľne alebo verejne šíriť obsah tohto portálu. Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám zaujímavé, na informácie bohaté a ničím nerušené používanie portálu.

 

Pre plnohodnotné používanie portálu sa nezabudnite na portál prihlásiť!

Žiadosť o prístup k modulu ELE*[2022]
28.09.2022 | ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[22-09]
08.09.2022 | Výpočty prútových konštrukcií programami GEPARD

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[22-06]
23.06.2022 | Ako splniť podmienky plánu obnovy rodinných domov

 

Žiadosť o prístup k modulu OVP*[2022]
14.06.2022 | Nové požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovísk

 

Žiadosť o prístup k modulu IMP*[2022]
17.05.2022 | Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

 

Žiadosť o prístup k modulu GEO*[2022]
10.05.2022 | Voda v geotechnike

 

Žiadosť o prístup k modulu PBS*[2022]
28.04.2022 | ETICS a protipožiarna bezpečnosť stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu ORD*[22-04]
26.04.2022 | Dotácie na obnovu rodinných domov

 

Žiadosť o prístup k modulu STN*[22-04]
21.04.2022 | STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

 

Žiadosť o prístup k modulu NMK*[2022]
29.03.2022 | Navrhovanie murovaných konštrukcií 2

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[22-03]
17.03.2022 | Pretlačenie bezprievlakových dosiek a základových konštrukcií

 

Žiadosť o prístup k modulu ST*[22-02]
02.02.2022 | Statika stavieb v zložitých základových pomeroch

 

Žiadosť o prístup k modulu DMR*[2022]
25.01.2022 | Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov

 

Žiadosť o prístup k modulu AKU*[2022]
19.01.2022 | Akustika v praxi

 

Žiadosť o prístup k modulu PMP*[2021]
31.12.2021 | Význam preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov v mestskom prostredí

 

Žiadosť o prístup k modulu OPH*[2021]
16.12.2021 | Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

 

Žiadosť o prístup k modulu NZV*[2021]
29.11.2021 | Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

 

Žiadosť o prístup k modulu OP*[2021]
24.11.2021 | Osvetlenie priemyselných prevádzok - na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

 

Žiadosť o prístup k modulu UDR*[2021]
23.11.2021 | Udržateľná výstavba - úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-11]
08.11.2021 | Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

 

Žiadosť o prístup k modulu AKU*[2021]
27.10.2021 | Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-10]
07.10.2021 | ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-10]
06.10.2021 | Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

 

Žiadosť o prístup k modulu NMK*[2021]
05.10.2021 | Navrhovanie murovaných konštrukcií 1

 

Žiadosť o prístup k modulu TP*[2021]
21.09.2021 | Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa

 

Žiadosť o prístup k modulu MO*[2021]
20.09.2021 | Osvetlenie škôl a školských zariadení - možnosti a perspektívy pre 21. storočie

 

Žiadosť o prístup k modulu ETK*[2021]
24.06.2021 | online seminár: KURZ ETIKY

 

Žiadosť o prístup k modulu ELE*[2021]
22.06.2021 | online seminár: STAVBY A ELEKTROMOBILITA

 

Žiadosť o prístup k modulu ZMV*[2021]
16.06.2021 | online seminár: BEZPEČNÉ A FUNKČNÉ ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY

 

Žiadosť o prístup k modulu CH*[2021]
01.06.2021 | online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

 

Žiadosť o prístup k modulu PP*[2021]
25.05.2021 | online seminár: NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE PILÓTOVÝCH ZÁKLADOV

 

Žiadosť o prístup k modulu EH*[2021]
22.04.2021 | online konferencia: ENERGENICKÉ HODNOTENIESYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-04]
08.04.2021 | Drevené nosné strešné konštrukcie - navrhovanie

 

Žiadosť o prístup k modulu BIM*[21-03]
30.03.2021 | BIM - Informačné modelovanie stavieb

 

Žiadosť o prístup k modulu IMP*[2021]
25.03.2021 | online seminár: IMPREGNÁCIA (CHEMICKÁ OCHRANA) KONŠTRUKČNÉHO DREVA

 

Žiadosť o prístup k modulu HOP*[2021]
23.03.2021 | Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-03]
18.03.2021 | AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie

 

Žiadosť o prístup k modulu OS*[2021]
09.03.2021 | online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

 

Žiadosť o prístup k modulu KO*[2021]
18.02.2021 | odborný seminár: KVALITA OSVETLENIA V INTERIÉRI

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[21-01]
21.01.2021 | NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

 

Žiadosť o prístup k modulu ETK*[2020]
16.12.2020 | Kurz ETIKY

 

Žiadosť o prístup k modulu EO*[2020]
25.11.2020 | online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

 

Žiadosť o prístup k modulu EL*[2020]

01.11.2020 | online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

 

Žiadosť o prístup k modulu BD*[2020]
01.11.2020 | Betonárske dni 2020

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[20-11]
01.11.2020 | DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

 

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.