Celoživotné vzdelávanie SKSI

Žiadosť o prístup

V prípade, že užívateľ systému chce mať prístup na niektorý vzdelávací modul, Slovenská komora stavebných inžinierov uplatňuje dva spôsoby prideľovania týchto prístupov. Jeden spôsob je, že komora v zmysle nastavených vnútorných pravidiel udelí prístup automaticky. Druhý spôsob je možnosť požiadať o prístup k modulom vzdelávanania na základe vyplnenej žiadosti. Štruktúra tém každého vzdelávacieho modulu je verejne prístupná, ale ich obsah sa sprístupňuje len jedným z vyššie uvedených spôsobov. Vzhľadom na jasné cielenie a lepší manažment sa komora rozhodla niektoré prístupy na základe žiadosti spoplatniť, pričom sa uplatňujú zvýhodnené poplatky pre členov komory. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že pri vzdelávaní a vytváraní jednotlivých príspevkov ide o duševné vlastníctvo autorov, ako aj spracovateľov, a z tohto dôvodu komora pristúpila k vytváraniu transparentných podmienok na motiváciu a finančné ohodnotenie autorov príspevkov. Meradlom tohto hodnotenia je práve záujem užívateľov systému, ako aj ich spätná väzba. Dúfame, že každý užívateľ si je vedomý tejto zodpovednosti a nebude voľne alebo verejne šíriť obsah tohto portálu. Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám zaujímavé, na informácie bohaté a ničím nerušené používanie portálu.

 

Pre plnohodnotné používanie portálu sa nezabudnite na portál aj prihlásiť!

Žiadosť o prístup k modulu EO*[2020]
online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

 

Žiadosť o prístup k modulu EL*[2020]
online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

 

Žiadosť o prístup k modulu ETK*[2020]
Kurz ETIKY

 

Žiadosť o prístup k modulu BD*[2020]
Betonárske dni 2020

 

Žiadosť o prístup k modulu SŠ*[2020-11]
DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

 

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.