Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LEG*[23-11]
Zmeny v stavebnom práve od roku 2024

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 53 min
Označenie modulu: LEG*[23-11]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Nové stavebné zákony v praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 26 min

Zákon č. 138/1992 Zb. v praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  56 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  31 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ján Jakubo, Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Ján Petržala, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Nové stavebné zákony v praxi
prednášateľ, Ing. Ján Petržala, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zákon č. 138/1992 Zb. v praxi
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.