Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ZoD*[2023]
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

Čo všetko musí zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne DÚR, DSP, DSP v podrobnostiach realizačného projektu DRS podľa zákona obsahovať? Aké sú najčastejšie chyby, sankcie a riziká spojené, ak nie je uzavretá zmluva o dielo? Ako je to s inžinierskou činnosťou a autorským dozorom, je automaticky súčasťou tejto zmluvy alebo je potrebná samostatná zmluva? Potrebuje uzatvárať projektant licenčnú zmluvu? Nielen tieto otázky sú zodpovedané advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger počas tohto seminára, ale nájdete v ňom aj niektoré praktické príklady zo života a praxe.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 33 min
Označenie modulu: ZoD*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o dielo

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  49 min

Aké sú najčastejšie chyby, riziká a sankcie, ak nie je zmluva o dielo uzavretá?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

Povinné a odporúčané náležitosti licenčnej zmluvy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  21 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 35 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o dielo
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľka, Mgr. Zuzana Majan, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Aké sú najčastejšie chyby, riziká a sankcie, ak nie je zmluva o dielo uzavretá?
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľka, Mgr. Zuzana Majan, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Povinné a odporúčané náležitosti licenčnej zmluvy
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľka, Mgr. Zuzana Majan, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.