Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ZoD*[2024]
Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch - najčastejšie chyby

Slovenské právo má upravený kontraktačný proces od návrhu na uzavretie zmluvy, prijatie návrhu až po zmluvu. Zmluvná sloboda účastníkov zmluvy o dielo je voľná a cena diela je určená predovšetkým dopytom a ponukou v aktuálnom mieste a čase. Tento seminár vám ukáže formy zmluvy o dielo vrátane dohody o cene a termínoch zhotovenia diela. Ďalej vám niečo napovie o úhrade ceny diela a zádržnom. Dozviete sa o naviac prácach a ich dokazovaní, ako aj o zodpovednosti za vady.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 51 min
Označenie modulu: ZoD*[2024]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Forma zmluvy o dielo (ústna a písomná forma zmluvy, rozdiely, výhody/nevýhody)

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  27 min

Dohoda o cene a termín zhotovenia diela

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  18 min

Úhrada ceny diela, zádržné

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  7 min

Naviac práce a finančne náročné dokazovanie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  7 min

Zodpovednosť za vady

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  17 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 35 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Forma zmluvy o dielo (ústna a písomná forma zmluvy, rozdiely, výhody/nevýhody)
prednášateľ, JUDr. Peter Štefunko, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
Dohoda o cene a termín zhotovenia diela
prednášateľ, JUDr. Peter Štefunko, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
Úhrada ceny diela, zádržné
prednášateľ, JUDr. Peter Štefunko, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
Naviac práce a finančne náročné dokazovanie
prednášateľ, JUDr. Peter Štefunko, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
Zodpovednosť za vady
prednášateľ, JUDr. Peter Štefunko, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel-Heger & Partners s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.