Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ZVP*[2023]
Zodpovednosť autorizovaných inžinierov pri výkone ich povolania

Aké sú predpoklady vzniku zodpovednosti autorizovaných inžinierov za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe? Čo zahŕňa zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet aké sú podmienky jej vzniku? Je autorizovaný inžinier zodpovedný za výkaz výmer a rozpočet odovzdaný ako súčasť zmluvy o dielo? Je možné prípadne nezrovnalosti výkazu výmeru a rozpočtu považovať za vady projektovej dokumentácie, prípadne za skutočnosť, ktorá je spôsobilá pre vznik škody? Aké sú najzávažnejšie výluky poistenia zodpovednosti pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera? Chyby vo výkaze výmer a rozpočte sú poistnou udalosťou? Nielen tieto otázky vám zodpovie advokátska kancelária Hriadel & Heger a RESPECT SLOVAKIA počas seminára, ale nájdete tu aj praktické príklady z praxe.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 34 min
Označenie modulu: ZVP*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Zodpovednosť za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe s praktickými príkladmi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  33 min

Zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  35 min

Význam poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah poistenia a právne aspekty pri likvidácii poistných udalostí

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  44 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 42 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Jozef Antol, predseda Autorizačnej komisie SKSI
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Zodpovednosť za vady projektovej dokumentácie a škody na stavbe s praktickými príkladmi
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľka, Mgr. Zuzana Majan, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Zodpovednosť za výkaz výmer a rozpočet
prednášateľ, JUDr. Roman Hriadel, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľka, Mgr. Zuzana Majan, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Význam poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah poistenia a právne aspekty pri likvidácii poistných udalostí
prednášateľ, Mgr. František Prachár, Respect Slovakia s.r.o.
prednášateľ, Mgr. Michal Cisarík, Respect Slovakia s.r.o.
prednášateľ, Ing. Peter Rusnák, Respect Slovakia s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.