Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL VVR*[23-11]
Zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet s dôrazom na problematiku používania autorizačnej pečiatky pri opečiatkovaní výkazu, výmeru a rozpočtu. Cieľom seminára je poukázať na zložitosť tejto problematiky hlavne v intenciách používania pečiatky a zodpovednosti autorizovaného inžiniera so stanoviskami jednotlivých prednášateľov. Seminár informuje o úskaliach a rôznych pohľadoch používania autorizačnej pečiatky v prípade výkazu, výmeru a rozpočtu pričom vyzdvihuje potrebu obozrenosti pri ich používaní.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 36 min
Označenie modulu: VVR*[23-11]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Zodpovednosť projektantov za výkaz, výmer a rozpočet

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Môže sa výkaz, výmer a rozpočet opečiatkovať autorizačnou pečietkou?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  9 min

Problematika neúplnosti výkazu, výmeru a rozpočtu poskytnutého pri zadávaní stavebnej zákazky

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  26 min

Stupne projektovej dokumentácie a možnosti zostaviť výkaz, výmer

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

Skúsenosti autorizovaných inžinierov s výkazom, výmerom a rozpočtom v praxi

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  4 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 12 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Jozef Antol, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Zodpovednosť projektantov za výkaz, výmer a rozpočet
prednášateľ, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Môže sa výkaz, výmer a rozpočet opečiatkovať autorizačnou pečietkou?
prednášateľka, JUDr. Michaela Husárová, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Problematika neúplnosti výkazu, výmeru a rozpočtu poskytnutého pri zadávaní stavebnej zákazky
prednášateľ, Mgr. Jaroslav Lexa, Úrad pre verejné obstarávanie
Stupne projektovej dokumentácie a možnosti zostaviť výkaz, výmer
prednášateľ, Ing. Juraj Nagy, PhD., Slovenský zväz stavebných inžinierov
Skúsenosti autorizovaných inžinierov s výkazom, výmerom a rozpočtom v praxi
prednášateľ, Ing. Jozef Antol, ISPO spol. s r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.