Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BS1
Integrované systémy budov

Jednou z tém, ktorá v súčasnosti rezonuje v stavebníctve, je energetická efektivita budov. Je to oblasť, ktorá sa vyvíja a profesionáli v nej pôsobiaci sa preto musia neustále vzdelávať a oboznamovať s novými trendmi. Modul BS1 im poskytuje základný prehľad o integrovaných systémoch v budovách s dôrazom na výber vhodných kombinácií systémov s pasívnymi konštrukčnými opatreniami a ich integráciou do návrhov. Na celého procesu sa nachádza snaha o budovanie hospodárnych a trvalo udržateľných budov, ktoré budú slúžiť nielen súčasným, ale aj budúcim generáciám. V piatich učebných jednotkách sa účastníci oboznámia s potenciálnymi interakciami medzi architektúrou a energetickými systémami budov, naučia sa identifikovať hlavné aplikácie a vlastnosti jednotlivých vykurovacích, chladiarenských a klimatizačných technológií, systémov vetrania a osvetlenia. Keďže modul obsahuje aj množstvo praktických cvičení, absolventi by mali byť po jeho ukončení schopní vyvíjať moderné stratégie vykurovania, vetrania či klimatizácie /HVAC) pre rôzne typy budov. Modul ich oboznámi aj o rôznych metodických prístupoch vedúcich k výberu tých najvhodnejších systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energií.

 

Informácie v tomto module sú určené najmä pre odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov. Modul BS1 môže slúžiť aj ako podkladový materiál pre študentov a vyučujúcich, ktorých hlavnou úlohou je obsiahnuté témy ďalej rozvíjať a prednášať o nich. Obsah modulu tvoria texty a obrazový materiál vhodný pre tvorbu ďalších vzdelávacích podkladov a študijných materiálov. Poznatky zahrnuté sú určené aj pre laickú verejnosť.

Časová dotácia: 4 h 50 min
Označenie modulu: BS1

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1.Integrovaný prístup – architektúra a energetické systémy budovy

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  18 min

2. Vykurovanie – technológie a stratégie

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  55 min

3. Technika prostredia (HVAC) – technológie a stratégie

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  40 min

4. Osvetlenie a riadiaca technika – inžinierske stratégie

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  12 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1.Integrovaný prístup – architektúra a energetické systémy budovy

GEVORKIAN, P., 2006: Sustainable Energy Systems in Architectural Design, McGraw-Hill Professional, US

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

 

ODPORÚČANÉ ČÍTANIE

  1. ÖNORM Plus-Energie (2012) BMVIT- Haus der Zukunft Plus „Entwicklung des ersten rechtssicheren Nachweisverfah-rens für Plusenergiegebäude durch komplete Überarbeitung der ÖNORMEN“
  2. Daniels, K. (1992) „Gebäudetechnik” ISBN 3-486-26247-5 (Oldenbourg)
[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNO-VATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien, p.25

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

 

[Literatúra]  

Európska environmentálna agentúra EEA, 2016: Primary energy consumption by fuel, Accessed on 22 September 2016,  www.eea.europa.eu/

[Literatúra]  

Jens, K. (2013): VORLESUNGEN ÜBER GEBÄUDETECHNIK, Kapi-tel 3: Wärme, TU Wien

[Literatúra]  

Jens, K. (2012): VORLESUNGEN ÜBER GEBÄUDETECHNIK, Kapi-tel 3: Energie, TU Wien

[Literatúra]  

Energiestatus Österreich BMWFI

[Literatúra]  

Jens, K. (2012): VORLESUNGEN ÜBER GEBÄUDETECHNIK, Kapi-tel 3: Energie, TU Wien

[Literatúra]  

MEADOWS, Dennis L.(1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Deutsche Verlags-Anstalt

 

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

 

[Literatúra]  

IEA SHC Task 41, T.41.A.2: Solar Energy Systems in Architecture - Integration Criteria and Gui-delines: Subtask A: Criteria for Architectural Integration, ed. MariaCristina Munari Probst & Christian Roecker, March 2013.

[Literatúra]  

IEA SHC Task 41, T.41.A.2: Solar Energy Systems in Architecture - Integration Criteria and Gui-delines: Subtask A: Criteria for Architectural Integration, ed. MariaCristina Munari Probst & Christian Roecker, March 2013.

[Literatúra]  

IEA SHC Task 41, T.41.A.2: Solar Energy Systems in Architecture - Integration Criteria and Gui-delines: Subtask A: Criteria for Architectural Integration, ed. MariaCristina Munari Probst & Christian Roecker, March 2013.

[Literatúra]  

2. Vykurovanie – technológie a stratégie

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). Gebäudephysik 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien

[Literatúra]  

OIB-Richtlinie 6, OIB-Leitfaden RL 6, Energietechnisches Verhalten von Gebäuden, marec 2015

 

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Jens, K. (2013): VORLESUNGEN ÜBER GEBÄUDETECHNIK, Kapitel 3: Wärme, TU Wien

 

[Literatúra]  

Pech, Jens (2005): „Baukonstruktionen Band 15 Heizung und Kühlung“, Springer Wien New York

[Literatúra]  

WACHBERGER, M. u. H. (1983): Mit der Sonne bauen – Anwen-dungen passiver Solarstrategie. Callwey-Verlag, München

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

WACHBERGER, M. u. H. (1983): Mit der Sonne bauen – Anwen-dungen passiver Solarstrategie. Callwey-Verlag, München

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

WACHBERGER, M. u. H. (1983): Mit der Sonne bauen – Anwen-dungen passiver Solarstrategie. Callwey-Verlag, München

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  
[Internet]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Pech, Jens (2005): „Baukonst-ruktionen Band 15 Heizung und Kühlung“, Springer Wien New York

[Literatúra]  

Pech, Jens: „Baukonstruktionen Band 15 Heizung und Kühlung“,Springer Wien New York, 2005

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

Wagner A.(2005): Energieef-fizienz in Bürogebäuden – die KfW-Gebäude in Frankfurt am Main, (www.zukunft -haus.info), revised

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, p.56

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, p.56

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, p.56

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbaupla-nung. Ergebnisse der Pro-grammlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieu-re, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  
[Literatúra]  

Baunetz Wissen (2016): Tras-senführung von Heizleitungen - Heizung - Heizleitungen/ Zubehör - baunetzwissen.de. Baunetzwissen.de.

http://www.baunetzwissen.de

 

[Literatúra]  

3. Technika prostredia (HVAC) – technológie a stratégie

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

 

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

 

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Jens, K. (2013): VORLESUNGEN ÜBER GEBÄUDETECHNIK, Kapi-tel 5: Luft, TU Wien

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

ÖNORM B 8110-5, Wärme-schutz im Hochbau – Niedrig-und Niedrigstenergie-Gebäude - Teil 5: Anforderungen und Nachweisverfahren

[Literatúra]  

PECH, J. (2006): „Baukonstruktionen Band 16 Lüftung – Sanitär“ ISBN 3-211-25252-5 Springer Wien New York, p.17

[Literatúra]  

PECH, J. (2006): „Baukonstruktionen Band 16 Lüftung – Sanitär“ ISBN 3-211-25252-5 Springer Wien New York

[Literatúra]  

PECH, J. (2006): „Baukonstruktionen Band 16 Lüftung – Sanitär“ ISBN 3-211-25252-5 Springer Wien New York, p.17

[Literatúra]  

PECH, J. (2006): „Baukonstruktionen Band 16 Lüftung – Sanitär“ ISBN 3-211-25252-5 Springer Wien New York

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

PECH, J. (2006): „Baukonstruktionen Band 16 Lüftung – Sanitär“ ISBN 3-211-25252-5 Springer Wien New York

[Literatúra]  
[Internet]  

Moderner Wohnkomfort durch Wohnraumlüftungsanlagen mitWärmerückgewinnu ng; Komfortlüftungen; Energie Tirol; September 2009

[Literatúra]  

Moderner Wohnkomfort durch Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung; Kom-fortlüftungen; Energie Tirol; September 2009

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Prezentácia, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

Pregizer, D. (2002): Grundlagen und Bau eines Passivhauses, Müller Verlag, Erlangen

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

 

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

http://sustainabilityworkshop. autodesk.comhttps://sustainabilityworkshop.autodesk.com/

[Internet]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

 

[Literatúra]  

Pech, Jens (2005): „Baukonst-ruktionen Band 15 Heizung und Kühlung“, Springer Wien New York

[Literatúra]  

Pech, A. Jens, K. (2005) „Baukonstruktionen Band 15 Heizung und Kühlung“, ISBN 3-211-21501-8 Springer Wien New York, p.65

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, (2015): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, U. Ertl, R. Grünner, M. Djalili, W. Streicher, R. Heimrath, H. Schranzhofer, T. Mach (2008): Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrver-anstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, U. Ertl, R. Grünner, M. Djalili, W. Streicher, R. Heimrath, H. Schranzhofer, T. Mach (2008): Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrver-anstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

Treehugger (2008): „Windation Generator Inspired by Ancient Wind Catchers“. TreeHugger. Accessed 25.8.2016 from

http://www.treehugger.com/

[Literatúra]  

Treehugger (2008): „Windation Generator Inspired by Ancient Wind Catchers“. TreeHugger. Accessed 25.8.2016 from

http://www.treehugger.com/

[Literatúra]  

4. Osvetlenie a riadiaca technika – inžinierske stratégie

REPLOH, H., GÄRTNER, H. (Hrsg.) (1969): Lehrbuch der Hygiene – Präventive Medizin. 2. Auflage.

[Literatúra]  

REPLOH, H., GÄRTNER, H. (Hrsg.) (1969): Lehrbuch der Hygiene – Präventive Medizin. 2. Auflage.

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Cvičenie
autor, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.