Celoživotné vzdelávanie SKSI
 
 

"Bežné vzdelanie Vám zaručí prežitie, bohatstvo Vám však zabezpečí samovzdelávanie."

 - Jim Rohn -

PREHĽAD PROGRAMOV JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV

SEEtheSkills e-learning programme

As a way to offer training schemes for wide range of users without geographical constraints, e-learning process was established.

Celková časová dotácia
3 h 26 min

Stavebný priemysel 4.0

Vybrané časti ďalšieho vzdelávania obsahujú samostatné výukové materiály zamerané na digitalizáciu stavebníctva v kontexte stavebného priemyslu 4.0

Moduly
DI1
Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
7 h 0 min

Architekt | Projektant

Program "Architekt | Projektant" je určený prevažne osobám, ktoré vykonávajú projektovú činnosť a zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania celej projektovej dokumentácie alebo len jej časti.

Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
2 d 20 h 45 min

Stavbyvedúci

Program "Stavbyvedúci" je určený prevažne osobám, ktoré organizujú, riadia a koordinujú stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedú o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
1 d 8 h 33 min

Stavebný dozor

Program "Stavebný dozor" je určený prevažne osobám, ktoré sledujú spôsob a postup uskutočnenia stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
1 d 8 h 33 min

Energetická certifikácia budov

Program "Energetická certifikácia budov" je určený osobám, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie a majú prax v projektovaní stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií.

Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
1 d 11 h 2 min

Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Udržatelnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti budovy.

Ukončenie programu
Záverečná skúška
Celková časová dotácia
1 d 20 h 45 min
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.