Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LQ3
Kontrola kvality vo výstavbe

Jednou z najviac rezonujúcich tém vo svete stavebníctva je snaha o budovanie energeticky úsporných budov. Neoddeliteľnú súčasť tohto úsilia tvorí komplexný proces energetickej certifikácie budov, ktorého finálnym výstupom je energetický certifikát. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je rozšíriť poznatky účastníkov o tom, akým spôsobom možno úspešne absolvovať celý proces energetickej certifikácie tak, aby bol zachovaný súlad s platnými kritériami pre energeticky úsporné budovy. V rámci tohto modulu si budú môcť osvojiť príslušné schémy posudzovania energetických systémov budov a jednotlivé vstupy potrebné na úspešnú realizáciu certifikačného procesu, ktoré im umožnia lepšie pochopiť dopady prípadných pochybení v návrhoch i realizácii.

Časová dotácia: 3 h 48 min
Označenie modulu: LQ3

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Hodnotenie systémov spotreby energie v budovách

Počet kapitol: 9 Časová dotácia:  41 min

2. Prevádzkové hodnotenie budovy v reálnych podmienkach

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Hodnotenie systémov spotreby energie v budovách

URGE-VORSATZ, 2012

[Literatúra]  

NEUMANN, 2008

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

STAHL, 2007

[Literatúra]  

EN ISO 7730: 2005 Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria

[Legislatíva]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

EN 15251

[Literatúra]  

EN 15251

[Literatúra]  

MAAS, 2016

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

EN ISO 15603

[Legislatíva]  

STEINER, T. 2014

[Literatúra]  

EN ISO 15603

[Legislatíva]  

EN ISO 15603

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

EN 15603

[Legislatíva]  

STEINER,2014

[Literatúra]  

ONORM EN ISO 52000-1

[Legislatíva]  

Torcellini et al. 2006 p.3

[Internet]  

EN ISO 13790

[Legislatíva]  

EN ISO 15603

[Legislatíva]  

Osterreicher, D, Základy stavebnej fyziky, Vorlesung, 2015

[Literatúra]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

EN ISO 13790

[Legislatíva]  

EN ISO13790

[Legislatíva]  

STEINER, 2014

[Literatúra]  

2. Prevádzkové hodnotenie budovy v reálnych podmienkach

dataTec 2009

[Internet]  

TREBERSPURG, M., 2013

[Literatúra]  

BAUMANN, 2009

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., 2013

[Literatúra]  

dataTec 2009

[Internet]  

BAUMANN, 2009

[Literatúra]  

BAUMANN, 2009

[Literatúra]  

BAUMANN, 2009

[Literatúra]  

Spevak, 2010

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Cvičenie
autor, Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.