Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BS2
Obnoviteľné zdroje energie

Osnovy vzdelávacieho modulu BS2 nadväzujú na snahy o rozvoj trvalo udržateľných energetických konceptov v oblasti stavebníctva. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť prehľad o relevantných technológiách využívajúcich obnoviteľné zdroje energií (RES), systémoch, aplikácii, výkone a možnostiach ich integrácie pri výstavbe budov. Pätica na seba nadväzujúcich učebných jednotiek prevedie účastníkov základnými informáciami o solárnom termickom systéme, fotovoltaike /PV) a integrovaných veterných elektrárňach (IVE), telených čerpadlách a zariadeniach na spaľovanie biomasy. Po jeho ukončení by mali byť schopní identifikovať využitie, výkon a základné dimenzovanie solárnych systémov, elektrických obnoviteľných zdrojov energií (fotovoltaika a vietor), tepelných čerpadiel a zariadení určených na spaľovanie biomasy. Zároveň by mali byť schopní zvoliť si vhodný energetický systém využívajúci obnoviteľné zdroje energií pre rôzny typy budov a podnebia. Absolventi tohto vzdelávacieho modulu by tiež mali byť schopní pripraviť energetický koncept pre plusový dom.

 

Informácie v tomto module sú určené pre hodnotiteľov a odborne spôsobilým osobám na energetickú certifikáciu budov. Modul BS2 môže slúžiť aj ako podkladový materiál pre študentov a vyučujúcich, ktorých hlavnou úlohou je obsiahnuté témy ďalej rozvíjať a prednášať o nich. Obsah modulu tvoria texty a obrazový materiál pre tvorbu ďalších vzdelávacích podkladov a študijných materiálov. Poznatky zahrnuté v tomto modeli sú určené aj pre laickú verejnosť.

Časová dotácia: 3 h 37 min
Označenie modulu: BS2

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Solárny termický systém

Počet kapitol: 6 Časová dotácia:  34 min

2. Fotovoltika (PV) a integrované veterné elektrárne (IVE)

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  18 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Solárny termický systém

ÖSTERREICHER, D. (2015). Gebäudephysik 1. Presentation, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

REN21 (2015): RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT, Paris, REN21 Secretariat

 

[Článok]  

ÖSTERREICHER, D. (2015). Gebäudephysik 1. Presentation, FH Campus Wien, s366

[Literatúra]  

Solar Gis (2016): Solar potential – global horizontal irradiation. Abgerufen von https://en.wikipedia.org/

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., SMUTNY, R. (2008): Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauin-genieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, S29.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., SMUTNY, R. (2008): Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauin-genieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, S29.

[Literatúra]  

HEIMRATH, R. (2004): Simulation, Optimierung und Vergleich solarthermischer Anlagen zur Raumwärmeversorgung für Mehrfamilienhäuser, Dissertation am Institut für Wärmetechnik, Technische Universität Graz.

[Literatúra]  

THEIMRATH, R. (2004): Simulation, Optimierung und Vergleich solarthermischer Anlagen zur Raumwärmeversorgung für Mehrfamilienhäuser, Dissertation am Institut für

Wärmetechnik, Technische Universität Graz.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., SMUTNY, R. (2008): Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008, III. ENERGIEEFFIZIENTE HAUSTECHNIK, S29

[Literatúra]  

HEIMRATH, R. (2004): Simulation, Optimierung und Vergleich solarthermischer Anlagen zur Raumwärmeversorgung für Mehrfamilienhäuser, Dissertation am Institut für

Wärmetechnik, Technische Universität Graz

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S172.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S173.

[Literatúra]  

SCHABBACH, T. WESSELAK, V. (2012): Energie - Die Zukunft wird erneuerbar. Springer Vieweg.

 

[Literatúra]  

Schwimmbadabsorber aus Rippenrohr - 36 m² Selbstbausatz ECONOMY SPEZIAL: Abgerufen von http://www.schwimmbadshop.com/

[Článok]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S173.

[Literatúra]  

SCHABBACH, T. WESSELAK, V. (2012): Energie - Die Zukunft wird erneuerbar. Springer Vieweg.

[Literatúra]  

REINHARD SOLARTECHNIK GmbH. Vakuumflachkollektor - Schnitt. Abgerufen von http://www.reinhard-solartechnik.de

[Literatúra]  

SPITZER INSTALLATIONEN GmbH, PlusLine Vakuumröhrenkollektor. Abgerufen von http://solaranlage-vom-profi.at/ [Zugriff 25.07.2016]

[Literatúra]  

SCHABBACH, T. WESSELAK, V. (2012): Energie - Die Zukunft wird erneuerbar. Springer Vieweg.

[Literatúra]  

Paradigma, CPC-Kollektor. Abgerufen von http://www.ecoquent-positions.com/

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S175.

[Literatúra]  

Paradigma, Funktionsweise CPC. Abgerufen von http://www.ecoquent-positions.com/

 

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S175.

[Literatúra]  

SOVISA SOLARTECHNIK GmbH. Vakuumröhrenkollektor.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S175.

 

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S175.

[Literatúra]  

UHLMANN, H. (2010). Aufdachkollektor. Abgerufen von http://energiesparblog.info/

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S176.

[Literatúra]  

CITRIN SOLAR. Modulkollektor CS 300 M. Abgerufen von http://www.citrinsolar.de/

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S176.

[Literatúra]  

Hegedys & Ull. Fassadenkollektor geprägtes Haus in alter Parkanlage. Abgerufen von http://www.hegedys-ull.at/

 

 

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S176.

[Literatúra]  

DEUTSCHES KUPFERINSTITUT (2006): Die fachgerechte Installation von thermischen Solaranlagen (1st Aufl.). Düsseldorf: Deutsches Kupferinstitut Auskunfts- und Beratungsstelle für die Verwendung von Kupfer und Kupferlegierungen. Abgerufen von http://copperalliance.de/

[Literatúra]  

AEE INTEC: Solarwärme für Mehrfamilienhäuser. 1. Auflage, S. 7. Abgerufen von http://www.solarwaerme.at/

 

[Literatúra]  

2. Fotovoltika (PV) a integrované veterné elektrárne (IVE)

REN21 (2015): RENEWABLES 2016GLOBAL STATUS REPORT, Paris, REN21 Secretariat S63

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1, Presentation, FH Campus Wien, s197

[Literatúra]  

DGS. Solarenergie in kWh/m2/y. Abgerufen von http://www.solaranlage-ratgeber.de/

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S180.

[Literatúra]  

FECHNER, H. et al. (2009): Gebäudeintegrierte Photovoltaik Teil 1. Klima- und Energiefonds, S. 12 in: https://www.klimafonds.gv.at

[Literatúra]  

FECHNER, H. et al. (2009): Gebäudeintegrierte Photovoltaik Teil 1. Klima- und Energiefonds, S. 12 in: https://www.klimafonds.gv.at

[Literatúra]  

HEUCK, K. et al. (2007): Elektrische Energieversorgung. VIEWEG Verlag

[Literatúra]  
[Internet]  

HEUCK, K. et al. (2007): Elektrische Energieversorgung. VIEWEG Verlag

[Literatúra]  

Schematische Darstellung einer Kristallinen Solarzelle. Abgerufen von http://www.solartraeger.com

[Literatúra]  
[Internet]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, S.179.

[Literatúra]  

Aufbau eines Solarmoduls, Abgerufen von http://www.solartraeger.com/

[Literatúra]  

HEUCK, K. et al. (2007): Elektrische Energieversorgung. VIEWEG Verlag

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

 

[Literatúra]  

ODPORÚČANÉ ČÍTANIE

  1. ENDEL, C., 2008, „Multifunktionale Photovoltaikprodukte- Strategie und Lösungen zu neuen Produkten mit hohem Kostensenkungspotenial“, ISET
  2. Building Integrated Photovoltaics, A New Design Opportunity for Architects, a brochure prepared and published in the frame of the European SUNRISE Project in collaboration with the European Photovoltaic Technology Platform, 2008 Building Integrated Photovoltaics Markets-2008, NanoMarkets, Glen Allen, VA 23058
  3. FECHNER, H., TSCHERNIGG, G., 2009, „Marktstatus und Potenziale bei PV und speziell GIPV“, verfasst und publiziert im Rahmen des Projekts Sun power City
  4. FROST & SULLIVAN, Study on the European BIPV, Market, 2007
  5. HEMMERLE, C., KOERDT, F., SCHÄFFLER, R., GEYER, D., PVVH-Fassaden: Standardisierte Fassadenbekleidung mit integrierten PV-Dünnschichtmodulen, Otti, 3/2009
[Literatúra]  
[Literatúra]  
[Internet]  
[Internet]  

PANASONIC, 2016

[Literatúra]  
[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Cvičenie
autor, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.