Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BS3
Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť účastníkom poznatky potrebné pre výkon jednoduchých simulácií energetického správania sa budov v rôznych simulačných prostrediach. Naučia sa pritom vyberať si vhodné nástroje, ktoré im pomôžu zodpovedať konkrétne otázky súvisiace so spotrebou energií. Cieľom tohto modulu je poskytnúť prehľad o viacerých simulačných prostrediach a pochopiť výpočet vplyvu rôznych okrajových a návrhových podmienok zásadných pre budúce energetické správanie sa budov. Účastníci sa počas štúdia oboznámia s rôznymi nástrojmi používanými na simuláciu energetického správania sa budov a osvoja si správne spôsoby výberu vhodných nástrojov. Po ukončení tohto vzdelávacieho modulu by mali byť schopní vykonávať základné simulačné úlohy v dynamickom simulačnom prostredí.

Časová dotácia: 6 h 5 min
Označenie modulu: BS3

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Prehľad a aplikácia pokročilých nástrojov na simuláciu budov

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  3 h 20 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Prehľad a aplikácia pokročilých nástrojov na simuláciu budov

VDI 3633 Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Begriffe; Warschat, J. und Wagner, F., Einführung in die Simulationstechnik, Institut Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement, Universität Stuttgart

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2016): Urbane Energieversorgung, Lecture, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Obr. 1: ÖSTERREICHER, D. (2016): Urbane Energieversorgung, Lecture, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Obr. 2: VDI 3633 Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Begriffe; Warschat, J. und Wagner, F., Einführung in die Simulationstechnik, Institut Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement, Universität Stuttgart

[Literatúra]  

Obr. 3: CLARKE, J., A. (2001): Energy simulation in building design, Butterworth-Heinemann, Oxford

[Literatúra]  

CLARKE, J., A. (2001): Energy simulation in building design, Butterworth-Heinemann, Oxford

[Literatúra]  

CLARKE, J., A. (2001): Energy simulation in building design, Butterworth-Heinemann, Oxford

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Obr. 4: TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, p11

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Obr. 5: TREBERSPURG, M., GRÜNNER, R., ERTL-BALGA, U., FRANKE, A., SMUTNY, R., SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage, p9

[Literatúra]  

BuildingGreen (2016): „New Construction | BuildingGreen“. Buildinggreen.com. Stiahnuté 23. 11. 2016 zo stránky www.buildinggreen.com

[Literatúra]  

OECD/IEA, 2013: Technology Roadmap. Energy efficient building envelopes, Paris from: www.iea.org

[Literatúra]  

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/PHPP.html

[Internet]  
[Literatúra]  
[Literatúra]  
[Internet]  
[Internet]  
[Literatúra]  
[Internet]  
[Internet]  

Obr. 6 - 40:  RABENSEIFER, R. - SALLAI, E.: Simulation of energy performance and the indoor  environment of buildings: A  handbook for architects. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 88 s. ISBN 978-80-227-3336-6.

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, Ing. Radoslav Ponechal, PhD.
garant modulu, Ing. Richard Slávik

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Radoslav Ponechal, PhD.
autor, Ing. Richard Slávik

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.