Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CD2
Pokročilé bioklimatické navrhovanie

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho modulu je prehĺbenie poznatkov o rôznych parametroch, ktoré môžu mať vplyv na energetickú efektívnosť budov. Účastníkom pomáha ozrejmiť jednotlivé ciele a optimalizačné opatrenia dôležité pri navrhovaní pasívnych budov, budovaní energetických systémov a využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Modul CD2 poskytuje prehľad o kľúčových metodologických prístupoch a sústredí pozornosť najmä na architektonické (pasívne) prístupy potrebné pri navrhovaní energeticky efektívnych budov

Časová dotácia: 6 h 50 min
Označenie modulu: CD2

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Metodologický prístup k navrhovaniu udržateľných budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  50 min

2. Izolačný obal budovy 1: Nepriehľadné materiály

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  2 h 5 min

3. Izolačný obal budovy 2: Priehľadné materiály

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 10 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Metodologický prístup k navrhovaniu udržateľných budov

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Obr. 1: ÖSTERREICHER, D. (2015): INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Presentation, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Presentation, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

ALICANTENERGIA, from: www.alicantenergia.es, accessed 30.8.2016

[Internet]  
[Internet]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Presentation, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

OECD/IEA (2013): Transition to Sustainable Buildings Strategies and Opportunities to 2050, EXECUTIVE SUMMARY. IEA Publishing. Licence: www.iea.org

[Literatúra]  

Obr. 3: www.alicantenergia.es; Accessed 30.8.1016.

[Internet]  

Obr. 2: www.alicantenergia.es; Accessed 30.8.2016.

[Internet]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Presentation, FH Campus Wien.

[Literatúra]  

2. Izolačný obal budovy 1: Nepriehľadné materiály

IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Energetische Gebäudekonzepte, BLOCK 1 Passive Maßnahmen 1.

[Literatúra]  

IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

KRUSCHE, P. und M., 1982. Ökologisches Bauen. Bauverlag, Berlin.

[Literatúra]  

Obr. 9: www.baubook.info, Accessed: 2.9.2016.

[Internet]  

Obr. 10: www.baubook.info, Accessed: 2.9.2016.

[Internet]  

Obr. 8: www.passipedia.org, Accessed 4.10.2016.

[Internet]  

Obr. 7: www.iea.org, Accessed 08.08.2016.

[Internet]  

Obr. 6: ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Energetische Gebäudekonzepte , BLOCK 1 Passive Maßnahmen 1.

[Literatúra]  

Obr. 5: IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing. Licence: www.iea.org, P. 8.

[Literatúra]  

Obr. 4: IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing. Licence: www.iea.org, P. 7.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Obr. 11: SUDA, J., RUDOLF-MIKLAU, F. (2012): Bauen und Naturgefahren. Handbuch für kon-struktiven Gebäudeschutz. Springer Verlag, Wien.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Obr. 12: GEMEINSCHAFT DÄMMSTOFF INDUSTRIE (2004): Passivhaus – Details für Anwender. STRICHPUNKT Reprotechnik GmbH, Ebreichsdorf.

[Literatúra]  

IEA (2013b): Annexes A and B to Technology Roadmap: Energy Efficient Building Envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

Obr. 13: www.gebaeudegruen.info, Accessed 25.8.2016.

[Internet]  

IEA (2013a): Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

Tab. 1: Upravené z EST (Energy Savings Trust) (2010): “Insulation Materials Chart – Thermal Properties and Environmental Ratings”, CE71, London.

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Energetische Gebäudekonzepte , BLOCK 1 Passive Maßnahmen 1.

[Literatúra]  

Tab. 2: www.electronics-cooling.com, Accessed 17.11.2016.

[Internet]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Obr. 14: BMVIT (2002): Transparent Thermal Insulation in: FORSCHUNGSFORUM, 2/2002.

[Literatúra]  

Obr. 15: www.hs-owl.de; Accessed 2.9.2016

[Literatúra]  

KERSCHBERGER, A. (1996) Solares Bauen mit transparenter Wärmedämmung: Systeme, Wirtschaftlichkeit, Perspektiven. Bauverlag, Wies-baden.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Obr. 16: TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung, P. 121.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

www.cdn.presseanzeiger.de; Accessed 23.08.2016

[Internet]  

Kosny J., N. Shukla, and A. Fallahi (2013), “Cost Analysis of Simple Phase Change Material-Enhanced Building Envelope in Southern U.S. Climates”, Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems, prepared for the US DOE Building Technologies Program.

[Literatúra]  

IEA (2013b): Annexes A and B to Technology Roadmap: Energy Efficient Building Envelopes, IEA Publishing.

[Literatúra]  

RIMA (Reflective Insulation Manufacturers Association), 2012: “Radiant Barriers: Proven to Work”, Olathe, Kansas, www.rimainternational.org/wp-content/uploads/2011/03/radiantbarriers.pdf.

[Literatúra]  

TREBERSPURG M., STREICHER W., REIM T., HOFBAUER W. (2007): Sommertauglichkeit im Wohnbau, Teil 1 Optimierte Fenster und Verschattungen, Wien.

[Literatúra]  

Passivhaus Institut (2006) www.passiv.de

[Literatúra]  

Passivhaus Institut (2006) www.passiv.de

[Literatúra]  

Hazucha, J. (2016) Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy. Praha: Grada Publishing.

[Literatúra]  

http://passipedia.passiv.de/ppediade/_media/picopen/stiftregel_luftdicht_mit_logo.png, Accessed 03.08.2016

[Literatúra]  

3. Izolačný obal budovy 2: Priehľadné materiály

GreenSpec, www.greenspec.co.uk, Accessed 10.10.2016.

[Internet]  

Windows: Heat loss & Heat gain (2016). GreenSpec. Accessed 10 October 2016, from www.greenspec.co.uk

[Internet]  

CAZES, B. (2011): Windows and glazed area technologies and materials in Europe, presented at the IEA (International Energy Agency) Building Envelope Technologies and Policies Workshop, Neuilly-sur-Seine, France, 17 November.

[Literatúra]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Energetische Gebäudekonzepte , BLOCK 1 Passive Maßnahmen 1.

[Literatúra]  

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/windows_passive_houses_06.html.

[Internet]  

SELKOWITZ, S. (2012): “LBNL windows and daylighting RDD&D DOE MYPP overview and enabling tools for window design and selection”, presented at US DOE Window Technology R&D Stakeholder Engagement Workshop, Minneapolis, Minnesota, 28 June.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2010): Integrierte und Nachhaltige Hochbauplanung, Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

www.nesa1.uni-siegen.de, Accessed 10.10.2016.

[Internet]  

www.strefa.cz, Accessed 10.10.2016.

[Internet]  

ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Energetische Gebäudekonzepte , BLOCK 1 Passive Maßnahmen 1.

[Literatúra]  

www.greenspec.co.uk, Accessed 10.10.2016.

[Internet]  

FEIST, W. (2006). Passive house window u-value. Passiv.de. Accessed 11 October 2016, from www.passiv.de

[Internet]  

PPG (2015): About Insulated Glass Units. Ppgresidentialglass.com. Accessed 11 October 2016, from www.ppgresidentialglass.com

[Internet]  

METRO Performance Glass, (2016): Toughened Safety Glass. Accessed 11 October 2016, from www.metroglass.co.nz

[Internet]  

PPG (2016): What is Low-E Glass? | Education Center by PPG. Educationcenter.ppg.com. Retrieved 13 October 2016, from www.educationcenter.ppg.com

[Internet]  

Protection | Saint Gobain Glass United Kingdom. Uk.saintgobain-glass.com. Accessed 11 October 2016, from www.uk.saint-gobain-glass.com

[Internet]  

Low Energy House - What is Vacuum Glazing?. (2016). Lowenergyhouse. com. Retrieved 13 October 2016, from www.lowenergyhouse.com

[Internet]  

UPVC (2014): Vacuum glazing windows- Ecraft. Windows, UPVC Doors, UPVC Window manufacturer. Retrieved 13 October 2016, from www.encraft.in

[Literatúra]  

KROYER, T., BEISEL,, S., & GRAF, W. (2015): VACUUM AND MULTIPLE INSULATING GLASS UNITS: A COMPARISON. Presentation, European Smart Windows Conference, Wels, Austria.

[Literatúra]  

ÖNORM B 8110-1: Wärmeschutz im Hochbau - Anforderungen an den Wärmeschutz und Nachweisverfahren.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

PECH, POMMER, ZEININGER (2005): Baukonstruktionen -Band 11: Fenster, Springer Verlag Wien.

[Literatúra]  

PECH, POMMER, ZEININGER (2005): Baukonstruktionen -Band 11: Fenster, Springer Verlag Wien.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SATTLER, S. (2015): Hochbau, Arbeitsunterlagen zur Vorlesung.

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M.; GRÜNNER, R.; ERTL-BALGA, U.; FRANKE, A.; SMUTNY, R.; SATTLER, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung.

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
odborná spolupráca, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Cvičenie
autor, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.