Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CD5
Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov

Modul CD5 sa zameriava na prehlbovanie vedomostí v oblasti stavebnej fyziky, prvkov termodynamiky a modelovania šírenia tepla. Prostredníctvom tohto modulu získajú účastníci zaujímavé poznatky o modelovaní energetických tokov, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie tepelnej pohody vnútorného prostredia budov a využívanie energeticky úsporných zdrojov. Po ukončení štúdia by mali byť účastníci schopní vytvárať základné modely šírenia tepla a energie pomocou jednoduchých počítačových modelovacích nástrojov. Hlavným cieľom modulu je poukázať na existujúci vzťah medzi stavebnou fyzikou, matematickými výpočtami a počítačovým modelovaním budúceho správania sa budov s ohľadom na požadovanú úsporu energií.

Časová dotácia: 7 h 55 min
Označenie modulu: CD5

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Stavebná fyzika a termodynamika

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  1 h 25 min

2. Modelovanie šírenia tepla - klasické stavebné technológie

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 10 min

3. Modelovanie šírenia tepla - Pokročilé stavebné technológie

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  55 min

4. Modelovanie energií

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  40 min

5. Posúdenie a validácia

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 0 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

1. Stavebná fyzika a termodynamika

[1] Chmúrny, I., Tomašovič, P., Hraška, J.: Fyzika vnútorného prostredia budov. Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 394 s.

[Literatúra]  

[2] Incropera, F. P., DeWitt, D.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Fourth Edition, John Wiley & Sons, USA, 1996, 389 p.

[Literatúra]  

[3] Goulding, J.P., Lewis, J.O., Steemers, T. C.: Energy Conscious Design – A Primer for Architects. Batsford for the Commission of the EC, 1993, 160 p.

[Literatúra]  

Physibel software:
• Ustálený teplotný stav
- BISCO (2-D šírenie sa tepla)
- TRISCO / SOLIDO (3-D šírenie sa tepla)
• Neustálený teplotný stav
- SECTRA / BISTRA (2-D šírenie sa tepla)
- VOLTRA (3-D šírenie sa tepla plus solárny procesor)

[Internet]  

[5] Heindl, W., Krec, K., Panzhauser, E., Sigmund, A.: Wärmebrücken. Grundlagen, Einfache Formeln, Wärmeverluste, Kondensation, 100 durchgerechnete Baudetails. Springer-Verlag Wien, 1987, 288 s.

[Literatúra]  

2. Modelovanie šírenia tepla - klasické stavebné technológie

Physibel software:

CAPSOL – program na výpočet šírenia sa tepla medzi viacerými teplotnými zónami v neustálenom stave

[Internet]  

Obr. 2.1 - 2.6 [6] Physibel Pilot Book - Practical problems solved using the Physibel Software © 2004 PHYSIBEL, Belgium

[Literatúra]  

3. Modelovanie šírenia tepla - Pokročilé stavebné technológie

Obr. 3.5 - 3.7: [6] Physibel Pilot Book - Practical problems solved using the Physibel Software © 2004 PHYSIBEL, Belgium

[Literatúra]  

Tab 3.1: [6] Physibel Pilot Book - Practical problems solved using the Physibel Software © 2004 PHYSIBEL, Belgium

[Literatúra]  

4. Modelovanie energií

[7] Walkenbach, J.: Excel 2007 Power Programming with VBA, Wiley Publishing, Inc., Hoboken, NJ, USA, 2007, 1061 p.

[Literatúra]  

5. Posúdenie a validácia

[8] Aburdene, M. F.: Computer Simulations of Dynamic Systems. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, IA, USA, 1998

[Literatúra]  

[9] Punch, K.F.: Úspěšný návrh výzkumu. Portál, s.r.o., druhé vydání, Praha, Česká republika, 2015

[Literatúra]  

[10] TRISCO, v. 11.0w, Computer program to calculate 3D & 2D steady state heat transfer in rectangular objects, ©2007 PHYSIBEL

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer
odborná spolupráca, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer
Cvičenie
autor, doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.