Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL DI1
Teória informačného modelovania stavieb

Pod pojmom BIM si dnes každý predstaví niečo iné. Samozrejme, že do istej miery je to pochopiteľné, nakoľko pre každého účastníka výstavby poskytuje iné výhody. Napokon BIM je súčasťou stavebníctva, a preto sa dotýka každého, kto do sa v tejto oblasti pohybuje. Miera nejasnosti ohľadom základných princípov BIMu si vyžaduje jasné definovanie pojmov, úloh a procesu ako takého. Aj keď v súčasnosti nemá BIM presne ustanovenú definíciu, najmä kvôli rôznym rozchádzajúcim sa významom slovesa modelovanie, je zrejmé, že sa jedná o nezvratný osud stavebníctva, ktorý posúva oblasť digitalizácie stavebného sektora o ďalší krok vpred. V stavebnom priemysle spôsobuje BIM zásadnú zmenu, ktorá prispieva k zníženiu nákladov, šetreniu času výstavby a podporuje precíznejší priebeh výstavby ako aj efektívnejšiu kontrolu. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanej stavbe pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. BIM zahŕňa nielen pozemné staviteľstvo, ale samozrejme aj inžinierske stavby – železnice, diaľnice, mosty, atď.

 

Časová dotácia: 7 h 0 min
Označenie modulu: DI1

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Building Information Modeling

Počet kapitol: 8 Časová dotácia:  2 h 10 min

2. Facility management

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  50 min

Prezentácia (SK)

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  4 h 0 min

Použité zdroje

1. Building Information Modeling

Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Metódy, princípy a hodnotenie energetického manažmentu s využitím podpory Buillding Information Modelling (BIM). In Energetický manažment 2015. Energetická efektívnosť a energetické služby v praxi : zborník prednášok s vedecko-odbornej konferencie. Vyhne, SR, 9. - 10. 6. 2015. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2015, S. 73-79. ISBN 978-80-89216-76-5.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Využitie BIM z hľadiska energetickej efektívnosti. In Eurostav. Roč. 22, č. 9 (2016), s. 60-61. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

1. Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

2. Jerry Laiserin - Comparing Pommes and Naranjas

[Literatúra]  

1. www.laiserin.com

2. Bilal Succar, Understanding the effects of BIM on Project Life-cycle Phases, www.bimthinkspace.com

[Literatúra]  
[Internet]  

Eastman, Ch., BIM Handbook, Johny Wiley & Sonc, Inc., 2009, ISBN 978-0-470-18528-5

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Vývoj projektu a spolupráca v BIM. In Eurostav. Roč.20, č.9 (2014), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Vývoj projektu a spolupráca v BIM. In Eurostav. Roč.20, č.9 (2014), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Smith M., BIM in construction, 2011

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Improving Project Management Using BIM. In Project Management Development - Practice and Perspectives. : Second International scientific conference on Project Management in the Baltic countries. Latvia,Riga, 11.-12.4.2013. Riga : University of Latvia, 2013, s.19-24. ISBN 978-9984-45-695-9

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Improving Project Management Using BIM. In Project Management Development - Practice and Perspectives. : Second International scientific conference on Project Management in the Baltic countries. Latvia,Riga, 11.-12.4.2013. Riga : University of Latvia, 2013, s.19-24. ISBN 978-9984-45-695-9

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa. In Eurostav. Roč. 22, č. 4 (2016), s. 74-75. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Výstavba v BIM prostredí eliminuje riziká zhotoviteľa. In Eurostav. Roč. 22, č. 4 (2016), s. 74-75. ISSN 1335-1249

[Literatúra]  

Chadwick, M.W., Cost of not using BIM, Polytechnic Institute of NYU, 2011

[Literatúra]  

Chadwick, M.W., Cost of not using BIM, Polytechnic Institute of NYU, 2011

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Level Of Development Specification, BIMFORUM, 2016

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. Podrobnosť BIM modelu v priebehu projektu. In Eurostav. Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 40-41. ISSN 1335-1249.

Level Of Development Specification, BIMFORUM, 2016

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš - Kalnovič, Rastislav. Automatizovaná detekcia kolízií v projektovej dokumentácii. In Eurostav. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 64-65. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Makýš, Peter - Funtík, Tomáš. Kontrola BIM modelu s využitím laserového skenovania. In Eurostav. Roč. 21, č. 4 (2015), s. 66-67. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Makýš, Peter - Funtík, Tomáš. Kontrola BIM modelu s využitím laserového skenovania. In Eurostav. Roč. 21, č. 4 (2015), s. 66-67. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš. Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM. In Eurostav. Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 58-59. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Funtík, Tomáš. Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie BIM. In Eurostav. Roč. 22, č. 1-2 (2016), s. 58-59. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

2. Facility management

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility Management, Kamil Mařík - Professional Publishing, 2014, Praha, ISBN 978-80-7431-141-3

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

STN EN 15221-1: Facility management – Termíny a definície

STN EN 15221-2: Návod na prípravu dohôd o facility managemente

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility Management, Kamil Mařík - Professional Publishing, 2014, Praha, ISBN 978-80-7431-141-3

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Facility management – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Nakladateľstvo STU, 2009, ISBN 978-80-227-3143-0

[Literatúra]  

Funtík, T. Pripravme sa na BIM revolúciu. In Facility management 2014 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 12. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou, Štrbské Pleso, SR, 30.9.-1.10.2014. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014, s. 107--110. ISBN 978-80-89216-65-9.

[Literatúra]  

Funtik T,., Malenková J.:Facility management a informačný model budovy. In: Facility management 2012 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok z 10. konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava, SR, 26.-27.9.2012. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2012. - ISBN 978-80-89216-49-9. - S. 79-82

[Literatúra]  

Dana K. Smith, Michael Tardif:  Building Information Modeling, A Strategic  Implementation Guide, , Published by John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2009, ISBN 978-0-470-25003-7

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš - Strigáčová, Lenka. Využitie BIM v životnom cykle inteligentnej budovy. In iDB Journal. Roč. 3, č. 1 (2013), s.16-17. ISSN 1338-3337.

[Článok]  

Funtík, Tomáš - Strigáčová, Lenka. Využitie BIM v životnom cykle inteligentnej budovy. In iDB Journal. Roč. 3, č. 1 (2013), s.16-17. ISSN 1338-3337.

[Literatúra]  

Funtík, Tomáš. BIM a Facility Management. In Eurostav. Roč. 21, č. 10 (2015), s. 50-51. ISSN 1335-1249.

[Článok]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

autor, Ing. Tomáš Funtík, PhD., tomas.funtik@stuba.sk

Autori a spoluautori tém

Prezentácia (SK)
autor, Ing. Tomáš Funtík, PhD., tomas.funtik@stuba.sk
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.