Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CD1
Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov

Súčasní odborníci pôsobiaci v stavebnom sektore predstavujú jadro procesu, ktorého výsledky budú využívať súčasné i budúce generácie. Stoja preto pred náročnou a zodpovednou úlohou navrhovať stavby, ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie požiadavky energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií (Build Up Skills a ingREeS). Modul CD1 poskytuje základný úvod do problematiky adaptívneho navrhovania budov, ktoré spĺňajú atribúty energeticky úsporných a udržateľných stavieb schopných prispôsobovať sa klimatickým zmenám. Hlavným cieľom modulu je sprostredkovať účastníkom základné princípy pre bioklimatické navrhovanie budov.

Časová dotácia: 8 h 50 min
Označenie modulu: CD1

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Úvod do klimaticky adaptívneho navrhovania

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  3 h 0 min

2. Pasívne, nulové a energeticky plusové budovy

Počet kapitol: 6 Časová dotácia:  1 h 30 min

3. Orientácia, tvar a kompaktnosť

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  35 min

4. Prípadové štúdie

Počet kapitol: 6 Časová dotácia:  1 h 45 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  45 min

Použité zdroje

1. Úvod do klimaticky adaptívneho navrhovania

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

OECD/IEA (2016): Energy Technology Perspectives 2016, IEA Publishing. Licence: www.iea.org

[Internet]  

Obr. 1: OECD 2008: Welt-Energiever-brauch 1970 bis 2030, from www.wirtschaftsmuseum.at

[Internet]  

Obr. 2: www.wikimedia.org from REN21 Renewables 2014 Global Status Report; Accessed 27.06.2016

[Internet]  

Obr. 3: IEA international Energy Agency, World Energy Outlook 2014; Obrázok 2.1, p55

[Literatúra]  

Obr. 4: IEA international Energy Agency, World Energy Outlook 2014; Obrázok 2.14, p76

[Literatúra]  

Keller B., 1997: Klimagerechtes Bauen, Grundlagen – Dimen- sionierung – Beispiele, B.G. Teubner Stuttgart, ISBN 3-519-05080-3

[Literatúra]  

Obr. 5: IEA international Energy Agency, World Energy Outlook 2014; Obrázok 2.3, p57

[Literatúra]  

Obr. 6: GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings,Wiley, 2009, p70

[Literatúra]  
[Internet]  

Obr. 7, Obr. 8: GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S, 2011: Mechanical and Electrical Equipment for Buildings,Wiley, 2009 p69

[Literatúra]  

OECD/IEA, 2013: Technology Roadmap. Energy efficient building envelopes, Paris from: www.iea.org

[Internet]  

Obr. 9: IEA (2016): Key world energy statistics, IEA Publishing. Licence: www.iea.org, p8

[Internet]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

1) Group of 7, “Leaders’ Declaration,” G7 Summit, Schloss Elmau, Germany, 7–8 June 2015, www.g7germany.de

[Literatúra]  

2) “Communique: G20 Energy Ministers Meeting,” 2015 Anta- lya Summit of G20 Energy Min- isters, Istanbul, 2 October 2015, www.g20.utoronto.ca;
IRENA, op.cit. note 5; Group of 20 (G20), “Fact sheet on the G20 Antalya Summit outcomes,” 15 November 2015, www.g20.org.tr.

[Literatúra]  

3) The SDGs were adopted in the 2030 Agenda for Sustain- able Development, from United Nations (UN), “UN adopts new global goals, charting sustainable development for people and planet by 2030,” press release (New York: 25 Sep- tember 2015), www.sustainabledevelopment.un.org. Goal 7 is “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all,” per UN, “Sustainable Development Goals,” www.un.org, viewed 18 February 2016.

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Netzer, N. (2012): World Cli- mate Summit in Doha (COP 18) Objectives, Developments and Challenges, Friedrich-Ebert- Stiftung, Berlin

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3.

[Literatúra]  

Obr. 10: ÖSTERREICHER, D. (2015): Lecture Gebäudephysik 1, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). GEBÄUDEPHYSIK 1. Presentation, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Obr. 11: www.klima-der-erde.de; Ac- cessed: 23.8.2016

[Internet]  

Obr. 12: www.geography.name; Accessed: 23.8.2016

[Internet]  

Obr. 13: Treberspurg, M. (1994): Neues Bauen mit der Sonne, Springer Verlage, Wien New York

[Literatúra]  

Obr. 14: Behling S und Behling S (1996): Sol Power, Prestel, München - New York

[Literatúra]  

Obr. 15: Treberspurg, M. (1994): Neues Bauen mit der Sonne, Springer Verlage, Wien New York

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). GEBÄUDEPHYSIK 1. Presentation, FH Campus Wien

[Literatúra]  
[Internet]  

Ward, AndreaWilson, Alex (2009): „Design for Adaptation: Living in a Climate-Changing World“. BuildingGreen. Accessed 24.10.2016 from www.buildinggreen.com

[Internet]  

Ward, AndreaWilson, Alex (2009): „Design for Adaptation: Living in a Climate-Changing World“. BuildingGreen. Accessed 24.10.2016 from www.buildinggreen.com

[Internet]  

GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S (2011): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

Obr. 16: PASSIG, I., HEGGER, M., FAF FLOK., HEGGER, J. (2016): Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser p.73

[Literatúra]  

Obr. 17, Obr. 18, Obr. 19: GRONDZIK, W. T., KWOK, A. G., STEIN, B., REYNOLDS, J.S (2011): Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley

[Literatúra]  

Evans, M. (2016): „10 Steps to Climate Responsive Archi- tecture in Order to Reduce Energy“. The Balance. Accessed 17.11.2016 from www.thebalance.com

[Internet]  

2. Pasívne, nulové a energeticky plusové budovy

FEIST, W. (2001): Gestaltungs - grundlagen Passivhäuser. Das Beispiel. Darmstadt.

[Literatúra]  

Obr. 20: Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1. Presentation, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Treberspurg, M. (2016): „Principles of the Passive House & Design of the Austria House“. Presentation, BOKU, Vienna. p22

[Literatúra]  

Obr. 21: FEIST, W. (2001): Gestaltungs - grundlagen Passivhäuser. Das Beispiel. Darmstadt.

 

Obr. 22: www.green-house.hu; Accessed 27.06.2016

[Literatúra]  

Feist, W. (2016): Information on Passive Houses. Accessed 24.11.2016 from https://passivhaustagung.de/en

[Internet]  

Obr. 23: www.archihaus.co.uk; Accessed 27.06.2016

[Internet]  

Obr. 24: Passive House Institute; www.passipedia.org from Passive House requirements; Accessed 27.06.2016

[Internet]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

PASSIVHAUS INSTITUT (2015): www.passiv.de; Accessed 7.8.2016

[Internet]  

Obr. 25: PASSIG, I., HEGGER, M., FAF-FLOK., HEGGER, J. (2016): Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser, p75

[Literatúra]  

M. Treberspurg, R. Smutny, 2008: Hochbauplaner der Zukunft (LVA-HdZ) Praxisnahe Lehrveranstaltung „Integrierte und nachhaltige Hochbauplanung. Ergebnisse der Programmlinie Haus der Zukunft“. Für Architekten, Bauingenieure, Kulturtechniker im Rahmen des Masterstudiums, Schriftenreihe 45/2008

[Literatúra]  

Obr. 26: www.passiv.de; Accessed 30.08.2016

[Internet]  

Obr. 27: DONAUUNIVERSITÄT KREMS, 2007b. Passivhaus Schulungsun- terlagen 1.0, 3.4 Luftdichtheit

[Literatúra]  

Obr. 28: DONAUUNIVERSITÄT KREMS,2007a. Passivhaus Schulungsun terlagen 1.0, 3.3 Minimierung von Wärmebrücken

[Literatúra]  

KRAPMEIER, H., DRÖSSLER, E. (2001): CEPHEUS Wohnkomfort ohne Heizung. Springer. Wien.

 

GROBE, C.(2002): Passivhäuser planen und bauen. Grundlagen–Bauphysik–Konstruktionsdetails–Wirtschaftlichkeit. Callwey. München

[Literatúra]  

Obr. 29: Peterson, K., Torcellini, P.  Grant, R. (2015): A Common Definition for Zero Energy Buildings, p6. http://buildings.energy.gov

[Literatúra]  

Obr. 30: www.streif.de; [Accessed 27.06.2016]

[Internet]  

Obr. 31: www.assets.inhabitat.com [Accessed 27.06.2016]

[Internet]  

Treberspurg, M.; Grünner, R.; Ertl-Balga, U.; Franke, A.; Smutny, R.; Sattler, S. (2013): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 3. Auflage

[Literatúra]  

Wagner A., 2005: Energieef- fizienz in Bürogebäuden - die KfW-Gebäude in Frankfurt am Main, www.zukunft-haus.info

[Literatúra]  

Streicher W., 2007: Sonnenenergienutzung, Vorlesungsskriptum, Technische Universität Graz, www.iwt.tugraz.at

[Literatúra]  

Krajcsovics, L.; Pifko, H. a kol. (2016): Hodnotenie udržateľnosti budov – metodika CESBA, Bratislava, Vydavateľstvo STU, 100 s.

[Literatúra]  
[Internet]  

3. Orientácia, tvar a kompaktnosť

PASSIG, I., HEGGER, M., FAF- FLOK., HEGGER, J., 2016: Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser

[Literatúra]  

Obr. 32: PASSIG, I., HEGGER, M., FAF- FLOK., HEGGER, J., 2016: Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser, p76

[Literatúra]  

Obr. 33: PASSIG, I., HEGGER, M., FAF- FLOK., HEGGER, J., 2016: Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser, p77

[Literatúra]  

Obr. 34, Obr. 35: Treberspurg, M. (1994): Neues Bauen mit der Sonne, Springer Verlage, Wien New York

[Literatúra]  

Obr. 36, Obr. 37: Ledinger, S. (2008): Energie und Komfortanalyse für Bürokonzepte auf Basisdynamischer Simulation. Wels: Fachhochschule Oberösterreich, Präsentation

[Literatúra]  

Obr. 38, Obr. 39: Treberspurg, M. (1994): Neues Bauen mit der Sonne, Springer Verlage, Wien New York

[Literatúra]  

Österreicher, D. (2015). INNOVATIVE ENERGIEKONZEPTE 1.Presentation, FH Campus Wien

[Literatúra]  

Obr. 40: Treberspurg, M. (1994): Neues Bauen mit der Sonne, Springer Verlage, Wien New York

[Literatúra]  

TREBERSPURG, M, 1999. Neues Bauen mit der Sonne. 2. Auflage. Springer. Wien

[Literatúra]  

Obr. 41: WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (2004): Solarfibel. Stuttgart.

[Literatúra]  

Treberspurg, M.; Ertl, U.; Geissler, S.; Reim, T.; Smutny, R.(2006): Ressourcenorientiertes Bauen. Arbeitsunterlagen zur Lehrveranstaltung. 2. Auflage

[Literatúra]  

Obr. 42: PASSIG, I., HEGGER, M., FAFFLOK., HEGGER, J., 2016: Aktivhaus - The Reference Work: From Passivhaus to Energy-Plus House, Birkhäuser, p78

[Literatúra]  

4. Prípadové štúdie

TREBERSPURG & PARTNER, 2016: Passiv-Wohnhausanlage Kaisermühlenstraße 22-24, Vienna 22, Austria, from: www.treberspurg.com

[Literatúra]  

Lukas Schaller Fotografie

www.treberspurg.com

[Internet]  

Lukas Schaller Fotografie

www.treberspurg.com

[Internet]  

Foto: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSUS

[Internet]  

Foto: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSUS

[Internet]  

Obr. 47: https://nachhaltigwirtschaften.at, Accessed 17.11.201

[Internet]  

Obr. 48: Foto: Gisela Erlacher

[Internet]  

Obr. 49: Foto: Andreas Kronberger

[Internet]  

bmvit (2015): „Renovation of the “Gründerzeit” build- ing Eberlgasse in passivehouse standard“. Nachhaltig- wirtschaften.at. Accessed 17.11.2016 from https://nachhaltigwirtschaften.at

[Internet]  

Obr. 50: F2 Architekten ZT GmbH

[Literatúra]  

Obr. 51: http://www.passivhausprojekte.de, accessed 17.11.2016

[Internet]  
[Internet]  

Foto: Createrra

www.createrra.sk

[Internet]  

Bjorn Kierulf (2011): HEALTHY HOUSES - HEALTHY INTERIOR 2011, Exkursion, Bratislava

[Literatúra]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., jozef.hraska@stuba.sk

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD
Cvičenie
autor, prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.