Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL AM1
Hodnotenie udržateľnosti budov

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a najnovšími trendmi v oblasti hodnotenia trvalej udržateľnosti budov i základnými prvkami európskeho konceptu posudzovania udržateľnosti podľa ustanovení CEN / TC 350. Osnovy modulu AM1 obsahujú princípy a trendy v posudzovaní, manažmente a certifikácii udržateľnosti budov. Hlavným cieľom tohto modulu je vyškoliť moderných a kvalifikovaných poradcov v sektore udržateľnosti budov. Účastníci by po jeho absolvovaní mali byť schopní poskytovať poradenstvo v oblasti hodnotiacich systémov (napr. LEED, BREAM, SBTool, DGNB) i hodnotiacich kritérií pre posudzovanie udržateľnosti a monitoringu realizácie projektu.

Časová dotácia: 8 h 5 min
Označenie modulu: AM1

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

1. Socio-politické zámery a právny rámec - certifikačný systém všeobecne

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 10 min

2. Vplyv faktorov z hľadiska tepelnotechnického na energetickú hospodárnosť budovy

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 30 min

3. Vplyv jednotlivých systémov miest spotreby na výslednú energetickú certifikáciu budov

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 40 min

4. Meranie a pasportizácia budov pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  45 min

5. Návrh postupu vyhotovenia energetického certifikátu

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

Opakovanie: Prezentácia a PDF text

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 10 min

Cvičenie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Účasť na prednáške

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant modulu, Ing. Ladislav Piršel, PhD.

Autori a spoluautori tém

Opakovanie: Prezentácia a PDF text
autor, Ing. Ladislav Piršel, PhD.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.