Celoživotné vzdelávanie SKSI

Kontaktujte nás

Väčšina odborníkov v oblasti stavebníctva si uvedomuje dôležitosť a potrebu celoživotného vzdelávania a rozširovania nadobudnutých zručností. Projekt ingREeS ponúka záujemcom ucelenú koncepciu v podobe know-how popredných slovenských a českých expertov z akademickej obce i praxe, ktoré je zárukou kvality poskytovaného obsahu vzdelávacích a tréningových programov. Programy sú rozdelené do piatich tematických okruhov so zameraním na rozširovanie poznatkov odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva. Obsiahnuté informácie sú určené najmä pre projektantov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu a hodnotiteľov udržateľnosti budov. Problematika budovania energeticky efektívnych budov a využívania obnoviteľných zdrojov energií pri ich budovaní sa však priamo či nepriamo dotýka každého z nás. Študijné osnovy ponúkaných programov sú tak užitočným doplnením vedomostí v oblasti stavebníctva aj pre študentov či laickú verejnosť.

Viac informácií o ponúkaných službách získate prostredníctvom nasledovných kontaktov:

 

www.ingrees.eu

Tomáš Funtík, národný koordinátor projektu: e-mail: funtik@sksi.sk, Tel.: +421 910 955 539

Jana Poláčková, junior manažérka projektu: e-mail: ingrees@sksi.sk, Tel.: +421 901 914 573

Tomáš Majtner, národný koordinátor a projektový manažér, e-mail: majtner@institutsps.cz, Tel.: +420 606 733 555

 

Od apríla 2017 SKSI organizujeme pravidelné školenia, ktoré sú súčasťou európskeho projektu ingREeS a nadväzujú na celoživotný systém vzdelávania realizovaného SKSI. Hlavným cieľom projektu je prehlbovanie zručností a poznatkov odborníkov pôsobiacich v stavebníctve s dôrazom na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energií pri výstavbe budov. Projekt zahŕňa päť programov, ktoré sú tematicky rozdelené do 16-tich modulov. Ich obsah tvorí know-how odborníkov z akademickej obce i praxe a sú určené najmä pre projektantov, architektov, stavbyvedúcich, osoby vykonávajúce stavebný dozor, hodnotiteľov udržateľnosti a posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov.

 

Školenia a odborné prednášky prebiehajú počas celého roka. Na vzdelávaní sa môžu zúčastniť všetci odborníci, ktorých cieľom je prehlbovať a rozvíjať nadobudnuté zručnosti v oblasti stavebníctva. Problematika udržateľnosti budov sa týka nás všetkých. Ponúkané školenia sú preto svojím zameraním vhodné aj na rozširovanie vedomostí u študentov či laickej verejnosti.

 

V prípade záujmu o sprístupnenie e-learningu niektorého z ponúkaných programov, je potrebné vyplniť nasledovnú ŽIADOSŤ.

 

Návod na prístup do tohto portálu a štúdium nájdete tu.

 

Termíny realizovaných školení:

 

23. október 2018 a 24. október 2018

ingREes: Architekt | Projektant

kontakt: 0906/101917, ingrees@sksi.sk

 

15. február 2018 a 16. február 2018

ingREes: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

31.  január 2018 a 1. február 2018 

ingREes: Stavbyvedúci / Stavebný dozor

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

31.  január 2018

ingREeS: Špecializovaná prednáška: Denno-stupňová metóda merania spotreby tepla

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

31.  január 2018

ingREeS: Špecializovaná prednáška: Praktické skúsenosti s nZEB projektami

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

6.  december 2017 a 7. december 2017

ingREes: Hodnotiteľ udržateľnosti budov

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

6.  december 2017

ingREeS: Stavbyvedúci / Stavebný dozor

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

14. november 2017 a 15. november 2017

ingREes: Energetická certifikácia budov

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

9. november 2017 a 10. november 2017

ingREes: Praktická príprava: príklady z praxe - Viedeň

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

8. november 2017 a 9. november 2017

ingREes: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 3485, ingrees@sksi.sk

 

16. október 2017

ingREeS: Praktická príprava - Obnova bytového domu na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

16. október 2017

ingREeS: Špecializovaná prednáška: Praktické skúsenosti s nZEB výstavbou na Slovensku a v okolitých krajinách

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

11. október 2017 a 12. október 2017

ingREeS: Energetická certifikácia budov

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

3. október 2017 a 4. október 2017

ingREeS: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

12. september 2017 a 13. september 2017

ingREeS: Stavbyvedúci / Stavebný dozor

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

22. jún 2017 a 23. jún 2017

ingREeS: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

05. jún 2017 a 06. jún 2017

ingREeS: Energetická certifikácia budov

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

11. máj 2017 a 12. máj 2017

ingREeS: Stavbyvedúci / Stavebný dozor

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

25. apríl 2017 a 26. apríl 2017

ingREeS: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

5. apríl 2017 a 6. apríl 2017

ingREeS: Architekt | Projektant

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

 

17. január 2017

ingREeS: Špecializovaná prednáška: Seminár k zmenám v oblasti energetickej certifikácie v súvislosti s prijatím Vyhlášky č. 324/2006 Z. z.

kontakt: 02/5249 5043, ingrees@sksi.sk

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.