Celoživotné vzdelávanie SKSI
 
 
 
 
 

Učenie je zisťovanie toho, čo už viete.

~ Richard Bach ~

SEMINÁRE K AUTORIZAČNÝM SKÚŠKAM A SKÚŠKAM ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Stavebný zákon a súvisiace právne predpisy

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Zmluvné vzťahy vo výstavbe

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Zákonník práce

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Obchodný, občiansky a živnostenský zákon

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Výkon činnosti stavebného dozoru

Rozsah činností stavebného dozoru spočíva hlavne v sledovaní spôsobu a postupu uskutočňovania stavby.

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Cenotvorba vo výstavbe, zákon o cenách

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Pamiatky a ich obnova

Moduly
Celková časová dotácia
0 min
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.