Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LEG*[2023]
Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov?

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 4 h 22 min
Označenie modulu: LEG*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe – prierez novou legislatívou účinnou od 1. apríla 2024

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  49 min

Postavenie projektanta v novom zákone o výstavbe

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  49 min

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR – informačný systém územného plánovania a výstavby

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  47 min

Ako reagujú nové konania vo výstavbe na aplikačné problémy?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  41 min

Diskusia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 16 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Ján Petržala, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe – prierez novou legislatívou účinnou od 1. apríla 2024
prednášateľka, Mgr. Slavomíra Salajová, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Postavenie projektanta v novom zákone o výstavbe
prednášateľ, Ing. Ján Petržala, Slovenská komora stavebných inžinierov
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR – informačný systém územného plánovania a výstavby
prednášateľ, Ing. Pavol Karasz, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Ako reagujú nové konania vo výstavbe na aplikačné problémy?
prednášateľ, Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.