Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL FOT*[2023]
Fotovoltické panely na strechách z hľadiska požiarnej ochrany

So snahou o trvalo udržateľný rozvoj dochádza prirodzene k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nárast počtu inštalácií fotovoltických systémov so sebou prináša možné riziká v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Dôležitý je správny návrh, inštalácia aj údržba. Špeciálnu výzvu predstavujú fotovoltické systémy aj pre zasahujúcich hasičov, ktorým hrozí zásah elektrickým prúdom. Pre objasnenie možných komplikácií s cieľom vyvarovať sa chýb pri návrhu a následnej realizácií z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Táto prednáška si dáva za cieľ informovať odbornú aj širšiu verejnosť o možných úskaliach a analyzovať problematiku v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 56 min
Označenie modulu: FOT*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Problematika inštalácie fotovoltických panelov na strešné konštrukcie v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

Požiarne riziká fotovoltických systémov a ich riešenia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 5 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  14 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborná garantka, Ing. Zuzana Lacová, PhD., Stavebná fakulta, STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Problematika inštalácie fotovoltických panelov na strešné konštrukcie v súvislosti s požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a stavebných výrobkov
prednášateľka, Ing. Zuzana Lacová, PhD., Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Požiarne riziká fotovoltických systémov a ich riešenia
prednášateľ, doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. , špecialista požiarnej ochrany
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.